Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение о составлении актов [при применении налогового залога]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.11.2013
Утратил силу

РІШЕННЯ
про складення актів

У зв'язку з настанням такої обставини (непотрібне викреслити):

1) складення акта опису майна;

2) складення акта про відсутність майна платника податків, що може бути описано у податкову заставу;

3) погашення податкового боргу в повному обсязі

прийнято це рішення, яке відповідно до статті 89 розділу II Податкового кодексу України є підставою для поновлення видаткових операцій на рахунках платника податків
______________________________________________________________________________________
                (найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер
                облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
                  переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
                                    повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті))
______________________________________________________________________________________

Податковому керуючому ________________________________________________________________,
                                                                                                                         (прізвище та ініціали)
призначеному наказом від ___ ____________ 20__ року N _______, направити це рішення банкам та іншим фінансовим установам.

 

Керівник (заступник керівника) органу доходів і зборів

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

___ ____________ 20__ року

М. П.

Опрос