Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт отказа плательщика налогов от описи имущества в налоговый залог

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.11.2013
Утратил силу

АКТ
відмови платника податків від опису майна у податкову заставу

від ___ ____________ 20__ року

N ______

Я, податковий керуючий ________________________________________________________________,
                                                                                                    (прізвище та ініціали податкового керуючого)
підтверджую, що платник податків
_____________________________________________________________________________________
            (найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер
           облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
               переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
                                    повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті))

за наявності законодавчих підстав відмовив у здійсненні опису майна у податкову заставу та/або не надав документи, необхідні для такого опису.

 

 

Податковий керуючий

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

___ ____________ 20__ року

М. П.

Опрос