Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт описи имущества [на которое распространяется право налогового залога]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.11.2013
Утратил силу

АКТ
опису майна

від ___ ____________ 20__ року

Я, податковий керуючий ________________________________________________________________,
                                                                                                                   (прізвище та ініціали)
призначений наказом ___________________________________________________________________
                                                                                                     (найменування органу доходів і зборів)
від ___ ____________ 20__ року N ______, на підставі рішення начальника (заступника начальника)
______________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування органу доходів і зборів)

від ___ ____________ 20__ року N ______ про опис майна у податкову заставу платника податків
_____________________________________________________________________________________,
                (найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер
               облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
                  переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
                                           повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті))
керуючись нормами Податкового кодексу України:

1) провів опис такого майна

N з/п

Найменування майна (з детальною характеристикою кожного предмета: вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо)

Кількість

Одиниця виміру

Вартість, грн

одиниці

усього

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

X

 

 

Усього на загальну суму __________________________________ гривень ______________ копійок;

2) підтверджую відсутність на день складення цього акта майна, що може бути описано у податкову заставу.

Податковий керуючий

____________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Платник податків
(представник платника податків)

____________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Інші залучені особи

____________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

____________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Цей документ складено у _____ примірниках.

___ ____________ 20__ року

М. П.

Опрос