Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение об описи имущества в налоговый залог

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.11.2013
Утратил силу

Зразок

Штамп органу доходів і зборів

РІШЕННЯ
про опис майна у податкову заставу

Я, ____________________________________________________________________________________
                                                                                       (посада, прізвище та ініціали)
______________________________________________________________________________________,
відповідно до статті 89 розділу II Податкового кодексу України вирішив(ла) здійснити опис майна, що перебуває у власності (господарському віданні або оперативному управлінні) платника податків
______________________________________________________________________________________
                 (найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер
                 облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
                    переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
                                         повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті))
______________________________________________________________________________________,
а у разі, якщо на момент складення акта опису майно відсутнє або його балансова вартість менша суми податкового боргу, - також того майна, право власності на яке він набуде у майбутньому.

 

Керівник (заступник керівника) органу доходів і зборів

 
________________
(підпис)

____________________________
(прізвище та ініціали)

___ ____________ 20__ року

М. П.

Опрос