Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение относительно досрочной отмены приостановления расходных операций на счетах плательщика налогов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.11.2013
Утратил силу

РІШЕННЯ
щодо дострокового скасування зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків

від ____________ 20__ року

N ______

Я, податковий керуючий ________________________________________________________________,
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)

призначений наказом _____________________________ від "___" ____________ 20__ року N ______,
                                                     (найменування органу доходів і зборів)
підтверджую факт виконання
_____________________________________________________________________________________,
                (найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер
               облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
                   переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))
законних вимог податкового керуючого, передбачених Податковим кодексом України, і відповідно до пункту 91.4 статті 91 глави 9 розділу II Податкового кодексу України прийняв це рішення, яке є підставою для дострокового скасування зупинення видаткових операцій на рахунках цього платника податків, та направляю це рішення банкам, іншим фінансовим установам, які обслуговують такого платника податків.

Податковий керуючий

________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Опрос