Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о применении административного ареста имущества плательщика налогов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.11.2013
Утратил силу

ПРОТОКОЛ
про застосування адміністративного арешту майна платника податків

 

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
                             (найменування органу доходів і зборів, повна назва посади, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
на підставі Рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків від "___" ______________ 20___ року (далі - арешт майна) платника податків
_____________________________________________________________________________________
                  (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків, код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер
                     облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні
                   переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
                                         повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________,
керуючись Податковим кодексом України, за участю понятих
_____________________________________________________________________________________
                                                               (прізвища, імена, по батькові та місця проживання понятих)
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________, у присутності
_____________________________________________________________________________________
                 (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків, код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер
                     облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні
                    переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
                                              повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, а також
у разі необхідності спеціаліста (оцінювача)
_____________________________________________________________________________________
провів опис майна, що міститься _________________________________________________________
                                                                                                              (вказати адресу, де проводиться опис майна)
_____________________________________________________________________________________.

Перед початком опису всім присутнім пред'явлено Рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків від "___" ____________ 20__ року.

Платнику податків або його представникам роз'яснено їх право бути присутніми при всіх діях працівника органу доходів і зборів, що проводить арешт майна, і робити заяви з приводу тих чи інших дій; давати пояснення по суті арешту майна; знати про порядок застосування арешту майна; заявляти клопотання; подавати скарги на дії працівника органу доходів і зборів, який проводить арешт майна в порядку, передбаченому Податковим кодексом України; робити письмові зауваження за змістом протоколу; особисто ознайомитися зі складеним протоколом.

Понятим роз'яснено їх право знати, для участі в провадженні яких дій їх запрошено, на підставі якого документа зазначені дії здійснюються, а також робити зауваження з приводу арешту майна.

Зауваження понятих, платника податків або його представників підлягають занесенню до протоколу.

Спеціалісту _____________________________________ роз'яснено його право звертатися з дозволу працівника органу доходів і зборів, що проводить арешт майна, із запитаннями до осіб, які є власниками, або у володінні, користуванні, розпорядженні яких перебуває зазначене майно; робити заяви з приводу оцінки майна.

Усього описано майна на суму __________________________________________________________
                                                                                                                                  (указати суму словами)
згідно з описом, що додається.

1. Опис розпочато о ___ год. ___ хв., закінчено о ___ год. ___ хв.

N
з/п

Назва та опис предметів, їх індивідуальні ознаки

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю (грн)*

Загальна вартість (грн)*

Особливі примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На описане майно застосовано ____________________________________________________ арешт.
                                                                                                                    (повний або умовний)

2. Порядок збереження описаного майна __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Опис предметів проведено правильно. Усе викладене в протоколі підтверджуємо:

Працівник органу доходів і зборів,
що склав протокол

    _______________________________

Підписи понятих:

1. _______________________________
2. _______________________________

Спеціаліст (оцінювач)

3. _______________________________

Підпис платника податків, його представників ________________________

________________________________________________________________

Копію протоколу отримав

____________
(дата)

___________________
(підпис)

____________
* Зазначені графи заповнюються в разі присутності оцінювача.

Опрос