Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение о применении административного ареста имущества плательщика налогов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.11.2013
Утратил силу

РІШЕННЯ
про застосування адміністративного арешту майна платника податків

______________________
(орган доходів і зборів)

"___" ____________ 20__ року

Я, ___________________________________________________________________________________
                                   (повна назва посади, прізвище, ім'я та по батькові керівника органу доходів і зборів
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                               (його заступника))
розглянувши звернення та додані до нього матеріали підрозділу органу доходів і зборів
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (повна назва підрозділу органу доходів і зборів)
_____________________________________________________________________________________
про застосування адміністративного арешту майна платника податків _________________________
_____________________________________________________________________________________
                 (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків, код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер
                   облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні
                 переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
                                        повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
на підставі яких були з'ясовані обставини, передбачені Податковим кодексом України
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (вказати обставину або кілька обставин)
_____________________________________________________________________________________,

ВИРІШИВ:

1. Застосувати _____________________________ адміністративний арешт майна платника податків
                                                     (повний або умовний)
_____________________________________________________________________________________
                   (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків, код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер
                     облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні
                    переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
                                           повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________,
що перебуває (розміщене, зберігається) ___________________________________________________
                                                                                                                        (вказати точне місцезнаходження майна -
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          приміщення, адресу тощо)

2. Надіслати рішення з вимогою _________________________________________________________
                                                  (зміст вимоги та повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків,
_____________________________________________________________________________________
                якому надсилається рішення, а саме: код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника
              податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від
            прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
                                                                           доходів і зборів і мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________

_________________________
(керівник органу доходів і зборів)

__________________
(особистий підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

Час прийняття рішення: "___" год. "___" хв.

Опрос