Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Обращение о применении административного ареста имущества плательщика налогов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.11.2013
Утратил силу

 

Керівнику (його заступнику) _________________
                                                             (орган доходів і зборів)
__________________________________________
__________________________________________

Звернення
про застосування адміністративного арешту майна платника податків

 

"___" ____________ 20__ року

Я, ___________________________________________________________________________________
                          (повна назва посади та підрозділу працівника органу доходів і зборів, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
розглянувши матеріали
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
що підтверджують наявність обставин(и), передбачених(ої) Податковим кодексом України (далі - Кодекс):
_____________________________________________________________________________________
             (вказати словами обставину або кілька обставин, повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника
             податків, майно якого підлягає адміністративному арешту, а саме: код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер
                   облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні
                  переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
                                      повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті))
____________________________________________________________________________________,
керуючись Кодексом,
прошу застосувати __________________________________________ адміністративний арешт майна
                                                                            (повний або умовний)
_____________________________________________________________________________________
               (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків, код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер
                 облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні
                 переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
                                   повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті))

Додатки (матеріали, що підтверджують наявність обставин(и), передбачених(ої) Кодексом):

1. __________________________________________________________________________________
                                                                                     (назва документа, кількість аркушів)

2. __________________________________________________________________________________
                                                                                     (назва документа, кількість аркушів)

_________________________________
(керівник підрозділу органу доходів і зборів)

__________________
(особистий підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

Опрос