Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Претензия [относительно претензионно-исковой работы в Министерстве культуры Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 07.11.2013

(На бланку Міністерства культури України)

_______________________________
(повне найменування особи, якій
_______________________________
пред'являється претензія)
_______________________________
(поштові реквізити, телефон)

Дата "___" ____________ 20__ р.

 

ПРЕТЕНЗІЯ N ___
про _____________________

Сума цієї претензії складає ________________________________________________________ грн.
                                                                    (зазначити суму претензії, до претензії додати розрахунок суми претензії)

"___" ____________ 20__ р. між ____________________ та ____________________ був укладений Договір N _____ про (зазначається назва договору) (надалі - "Договір", згідно з п. ____ якого _________________________________________ (вказати назву Виконавця Договору) взяв на себе зобов'язання (зазначається зміст зобов'язання).

У відповідності до п. ___ Договору ви повинні були (зазначаються обов'язки відповідно до предмета Договору та строки їх виконання).

Порушивши умови Договору ______________________ (найменування одержувача претензії), не виконали взяті на себе зобов'язання.

Згідно з п. ____ Договору за несвоєчасну сплату передбачених у п. ____ Договору платежів застосовується штрафна санкція - неустойка у розмірі ____ % від суми Договору (нараховується пеня у розмірі _____ % від простроченої суми за кожний день прострочення, зазначається вид санкції, передбаченої Договором), яка станом на "___" ____________ 20__ р. становить ____________________ грн.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. ____ Цивільного кодексу України, ст. ст. ____ Господарського кодексу України, просимо повернути _________________ (зазначається сума коштів, яку одержувач претензії повинен повернути згідно з Договором), у тому числі неустойку у розмірі ______ грн., пеню у розмірі ___ грн. (зазначається сума залежно від виду санкцій, передбачених Договором), що разом складає ________ грн., на наш поточний рахунок ________________________ у _______________________.

У разі невиконання заявлених у цій претензії вимог до "___" ____________ 20__ р. у повному обсязі ми будемо змушені звернутися до господарського суду за примусовим задоволенням наших вимог, що призведе до збільшення вашого боргу та відшкодування судових витрат, пов'язаних з розглядом справи в суді.

Всі документи, які необхідні для розгляду цієї претензії, додаються.

Додатки:
(подається перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів)

У разі, якщо визначені у претензії документи відсутні в іншої сторони, до претензії додаються оригінали документів, що підтверджують пред'явлені Міністерством в претензії вимоги, або їх належним чином засвідчені копії.

_______________________________________
(посада керівника або іншої уповноваженої особи)

________________________________
(підпис та П. І. Б. посадової особи)

Опрос