Идет загрузка документа (100 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о научной и научно-технической деятельности [научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений, относящихся к сфере управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.10.2013

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
_______________
(дата)

ЗВІТ
про наукову і науково-технічну діяльність

____________________________________________________________________________________________________________________
(НДУ, ВНЗ за період планування)

1. Характеристика виконання плану наукової діяльності за звітний період (кількість НДР (ДКР), що були заплановані, що виконувалися, що не виконувалися, та причина невиконання, кількість завершених, кількість НДР (ДКР), результати яких впроваджено у повсякденну діяльність органів та підрозділів цивільного захисту, ефективність виконання плану).

2. Відомості про виконання НДР (ДКР) та позапланових завдань.

2.1. Відомості про виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Таблиця 1

N
з/п

Тема роботи, шифр, номер державної реєстрації (РК, ОК)
П. І. Б. наукового керівника, науковий ступінь

Замовник
роботи,
(підстава до виконання)

Головний виконавець, співвиконавці

Термін виконання роботи, форма звітності у поточному році

Працевитрати, люд./міс., фактичне фінансування
(тис. грн.)

Характеристика отриманих результатів

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Відомості про виконання позапланових завдань.

Таблиця 2

N
з/п

Види завдань, виконаних за рік, замовник та підстава

Термін виконання

Працевитрати, люд./міс.

Характеристика отриманого результату

1

2

3

4

5

3. Проведення досліджень на навчаннях, інших заходах професійної підготовки та повсякденної діяльності.

Таблиця 3

N
з/п

Напрямок досліджень

Мета та об'єкт досліджень

Терміни і місце проведення досліджень

Головна наукова установа (заклад) та організації, що залучаються

Результати досліджень

Працевитрати, люд./міс.

1

2

3

4

5

6

7

4. Відомості про проведення наукових конференцій та семінарів.

Таблиця 4

N
з/п

Тема конференції (семінару)

Кількість учасників (у тому числі іногородніх)

Перелік навчальних закладів, установ та організацій, що взяли участь у конференції (семінарі)

Короткий зміст заходу, отриманий результат

1

2

3

4

5

5. Відомості про міжнародне співробітництво у науковій сфері.

Таблиця 5

N
з/п

Назва заходу, тема

Термін і місце проведення

Організатор та учасники заходу

Короткий зміст заходу, отриманий результат

1

2

3

4

5

6. Відомості про підготовку до видання навчальної та наукової літератури.

Таблиця 6

N
з/п

Назва видання, вид

Терміни створення видання, що планувалися

Стан видання
(коли, де опубліковано)

Примітки

1

2

3

4

5

7. Відомості про чисельність та переміщення наукових та науково-педагогічних кадрів.

7.1. Укомплектованість особовим складом установи (закладу).

Таблиця 7

Чисельність наукових та науково-педагогічних посад

За штатом

За списком

Усього

% загальної штатної чисельності

Начальницький склад

Працівники

Усього

% загальної чисельності за списком

Начальницький склад

Працівники

1

2

3

4

5

6

7

8

7.2. Переміщення наукових (науково-педагогічних) кадрів установи (закладу) (без сумісників).

Таблиця 8

Наявність на початок звітного року

Прийнято осіб

Вибуло осіб

Наяв-
ність на кінець звітного року

усього

усього з ДСНС України

з них

усього з інших

з них

усього

усього в ДСНС України

з них

усього в інші

з них

за скоро-
ченням штатів

докторів наук

канди-
датів наук

докторів наук

кандидатів наук

докторів наук

канди-
датів наук

докторів наук

канди-
датів наук

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7.3. Науковий потенціал установи (закладу).

Таблиця 9

Начальницький склад

Працівники

Усього
(без сумісників)

доктори наук

кандидати наук

доктори наук

кандидати наук

доктори наук

кандидати наук

за постійним місцем роботи

за сумісництвом

за постійним місцем роботи

за сумісництвом

1

2

3

4

5

6

7

8

7.4. Відомості щодо розподілу наукових (науково-педагогічних) кадрів за віком (без сумісників).

Таблиця 10

Кількість науковців

У тому числі мають науковий ступінь

доктора наук

кандидата наук

усього

з них

усього

з них

до 35 років

35 - 39 років

40 - 49 років

50 - 54 років

55 - 59 років

60 - 69 років

70 років і більше

до 35 років

35 - 39 років

40 - 49 років

50 - 54 років

55 - 59 років

60 - 69 років

70 років і більше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів.

8.1. Функціонування докторантури.

Таблиця 11

N
з/п

Докторантура*

штат

список

набір поточного випуску

закінчили навчання

захист дисертацій

подали дисертацію в спеціалізовану вчену раду

достроково

в рік випуску

усього

за спеціаль-
ностями

усього

за спеціаль-
ностями

усього

за спеціаль-
ностями

усього

за спеціаль-
ностями

усього

за спеціаль-
ностями

усього

за спеціаль-
ностями

усього

за спеціаль-
ностями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8.2. Функціонування ад'юнктури.

Таблиця 12

N
з/п

Ад'юнктура*

Здобувачі

штат

список

набір поточного випуску

закінчили навчання

захист дисертацій

подали дисертацію в спеціалізовану вчену раду

усього

захист здобу-
вачів за спе-
ціаль-
ностями

усього під-
готов-
лено та захи-
щено

достроково

в рік випуску

усього

за спе-
ціаль-
ностями

усього

за спе-
ціаль-
ностями

усього

за спе-
ціаль-
ностями

усього

за спе-
ціаль-
ностями

усього

за спе-
ціаль-
ностями

усього

за спе-
ціаль-
ностями

усього

за спе-
ціаль-
ностями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

____________
* Ці форми заповнюються за наявності в установі докторантури, ад'юнктури.

9. Функціонування спеціалізованих вчених рад.

Таблиця 13

N
з/п

Шифр спеціалізованої вченої ради*

Перелік спеціальностей, за якими проводиться захист

Захист дисертацій в спеціалізованих вчених радах за спеціальностями

представниками установи, яка звітує

представниками інших установ

доктори наук

кандидати наук

доктори наук

кандидати наук

доктори наук

кандидати наук

1

2

3

4

5

6

7

8

____________
* Ця форма заповнюється за наявності в установі (закладі) спеціалізованої вченої ради.

10. Узагальнені висновки щодо плану наукової і науково-технічної діяльності:

якість виконання заходів;

чинники, що вплинули на результати роботи (сприятливі, несприятливі);

пропозиції щодо плану наукової діяльності на наступний термін.

__________________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

_______________
               (дата)

Опрос