Идет загрузка документа (100 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

План научной и научно-технической деятельности [Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.10.2013

ПОГОДЖЕНО*
________________________________
         (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
________________
              (дата)               * (для установи, закладу)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________
          (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
________________
                (дата)

ПЛАН

                                          наукової і науково-технічної діяльності _____________________________________ на ____ рік
                                                                                                                                                                    (ДСНС України, установи, закладу)

Розділ 1. Пояснювальна записка

У розділі 1 викладається мета наукової і науково-технічної діяльності, шляхи і способи її досягнення, формулюються головні завдання наукової і науково-технічної діяльності, що реалізуються запланованими заходами.

Загальна характеристика плану (перелік напрямків діяльності, кількість робіт: перехідних; нових; що мають бути завершеними у плановому році; що планується продовжити у наступному році, кількісні показники запланованих заходів).

Характеристика НДР (ДКР) та заходів, що виконуються за державним замовленням, замовленнями структурних підрозділів апарату ДСНС України, її територіальних органів, ініціативних робіт НДУ, ВНЗ.

Розділ 2. Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

У розділі 2 приводиться перелік НДР (ДКР) - систематизована за напрямами діяльності тематика наукових досліджень і розробок, замовники НДР (ДКР), головні виконавці та співвиконавці, терміни їх виконання, результати, що очікуються, обсяги фінансування.

Таблиця 1

N
з/п

Тема роботи, шифр, номер державної реєстрації

Замовник роботи (підстава до виконання)

Головний виконавець, співвиконавці

Терміни виконання робіт (початок - закінчення)

Результат, що очікується

Обсяг фінансування та на поточний рік (тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Інші заходи наукової і науково-технічної діяльності

3.1. Проведення досліджень на навчаннях, інших заходах професійної підготовки та повсякденної діяльності

Таблиця 2

N
з/п

Напрямок досліджень

Мета досліджень

Об'єкт досліджень

Терміни і місце проведення досліджень

Головна НДУ (ВНЗ), організації, що залучаються

Орієнтовні працевитрати

1

2

3

4

5

6

7

3.2. Проведення випробувань

Таблиця 3

N
з/п

Термін і місце проведення випробування

Тема випробування

Цілі випробування

Науковий результат, що очікується

Наукові установи (організації), що залучаються

Орієнтовна вартість випробування

1

2

3

4

5

6

7

3.3. Підготовка до видання навчальної та наукової літератури

Таблиця 4

N
з/п

Назва видання

Автори

Вид видання, передбач. строки створення

Примітки

1

2

3

4

5

3.4. Наукові конференції і семінари

Таблиця 5

N
з/п

Тема конференції (семінару)

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, e-mail

Місце та термін проведення

Кількість учасників

Організації або установи, що є співорганізаторами заходу

1

2

3

4

5

6

Розділ 4. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів

Таблиця 6

N
з/п

Шифр, найменування спеціальності

Доктори наук

Кандидати наук

Орієнтовні терміни

ад'юнктура

Здобувачі

початку дисертаційних досліджень

захисту дисертації

денна

заочна

1

2

3

4

5

6

7

8

Розділ 5. Забезпечення наукової і науково-технічної діяльності

У п'ятому розділі викладається методичне, правове, фінансове, матеріально-технічне, інформаційне та кадрове забезпечення виконання плану.

__________________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

_______________
             (дата)

Опрос