Идет загрузка документа (100 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявка на выполнение научно-исследовательских работ (опытно-конструкторских работ) [Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.10.2013

ЗАЯВКА НА ВИКОНАННЯ НДР (ДКР)

1. Назва НДР (ДКР) ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Повна та скорочена назва організації головного виконавця і його
підпорядкованість _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Виконавці складових частин НДР (ДКР) ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Мета виконання НДР (ДКР) ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Назва кінцевої науково-технічної продукції НДР (ДКР) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Споживачі науково-технічної продукції та сфери її застосування ____________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Основні проблеми, що вирішує НДР (ДКР) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Обґрунтування можливості досягнення мети і завдань НДР (ДКР) __________________________
_____________________________________________________________________________________
                               (наявність ідеї, гіпотези, публікацій, патенту, ноу-хау, моделі, макету, зразка матеріалу,
_____________________________________________________________________________________
                                    речовини, результатів попередніх досліджень, випробувань, посилання на джерело)
_____________________________________________________________________________________

9. Терміни виконання НДР (ДКР) ________________________________________________________
                                                                                                                                (початок - закінчення)

10. Загальна вартість (тис./грн.):
   - усього ____________________________________________________________________________
   - у тому числі на перший рік ___________________________________________________________

11. Виконання НДР (ДКР) планується за рахунок (тис./грн.):
_____________________________________________________________________________________
                                                  (загального/спеціального фонду держбюджету, позабюджетних коштів)

12. Відомості щодо раніше проведених НДР (ДКР), їх аналогів або стадій (етапів) виконання:

Назва НДР (ДКР), її аналога або попередньої стадії (етапу) виконання

Терміни виконання
(початок, закінчення)

Загальна вартість
(тис. грн.)

Назва установи, організації, що фінансувала (замовляла) НДР (ДКР) чи її складову частину

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Спосіб реалізації та назва підприємства або організації, де передбачається використання
результатів досліджень _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                    (передача споживачу техніко-економічного обґрунтування, результатів випробувань,
_____________________________________________________________________________________
                                                                  макетів моделей і ТЗ на проведення нової НДР (ДКР),
_____________________________________________________________________________________
                                         рекомендації для модернізації (удосконалення) продукції, що існує, розроблення
_____________________________________________________________________________________
                                                                               стандартів, нормативних документів тощо)

14. Заявник ___________________________________________________________________________
                                            (назва структурного підрозділу ДСНС України, територіального управління, НДУ, ВНЗ)

15. Інші установи, організації України та відомі науковці, що працюють у цьому
напрямку ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

16. Висновки заявника про соціально-економічну доцільність виконання НДР
(ДКР) _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Керівник НДУ (ВНЗ) головного виконавця

Заступник Голови ДСНС України

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

                  М. П.

                  М. П.

Опрос