Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Предоставление о внесении производителя сырья в реестр специальных сырьевых зон

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.08.2013

ПОДАННЯ
про внесення виробника сировини до реєстру спеціальних сировинних зон

Рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим (розпорядженням голови обласної, Севастопольської міської державної адміністрації) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
від _______________ 20__ року N ______
______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові/найменування виробника сировини, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))
______________________________________________________________________________________
                                                                                (місце проживання/місцезнаходження)
надано статус спеціальної сировинної зони з виробництва сировини, що використовується у виготовленні продуктів дитячого та дієтичного харчування.

Просимо внести ______________________________________________________________ до реєстру
                                                            (прізвище, ім'я та по батькові/найменування виробника сировини)
спеціальних сировинних зон.

Орган виконавчої влади з питань
аграрної політики Автономної
Республіки Крим, структурний
підрозділ з питань агропромислового
розвитку обласних, Севастопольської
міської державної адміністрацій

 
 
 
 
 
____________________________________
(посада)      (підпис)      (ініціали, прізвище)

М. П.
_______________ 20__ року

Опрос