Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заключение [относительно возможности предоставления производителю сырья статуса специальной сырьевой зоны]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.08.2013

ВИСНОВОК

комісії ________________________________________________________________________________
                      (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Севастопольської міської державної адміністрації)
про можливість надання виробникові сировини статусу спеціальної сировинної зони, протокол від _______________ 20__ року N _____.

Комісія на підставі аналізу поданої документації рекомендує надати територіям, на яких розташовані сільськогосподарські угіддя ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові/найменування виробника сировини, код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), місце проживання/місцезнаходження)
статус спеціальної сировинної зони і вважати сільськогосподарську сировину, що виробляється в цій зоні, придатною для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування.

Статус спеціальної сировинної зони надається строком на п'ять років на підставі відповідного рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим (розпорядження голови обласної, Севастопольської міської державної адміністрації) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Пропонується внести ___________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові/найменування виробника сировини)
до реєстру спеціальних сировинних зон.

Члени
комісії

_____________
(посади)

____________
(підписи)

___________________
(ініціали, прізвища)

Опрос