Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление на проведение оценки территории относительно ее соответствия требованиям к специальным сырьевым зонам

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.08.2013

ЗАЯВА
на проведення оцінки території щодо її відповідності вимогам до спеціальних сировинних зон

Прошу доручити комісії провести оцінку території ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                        (прізвище, ім'я та по батькові/повне та скорочене найменування виробника сировини)
______________________________________________________________________________________
щодо її відповідності вимогам до спеціальних сировинних зон.

Відомості про виробника сировини:

1. Місце проживання/місцезнаходження: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Телефон: _____________________ Факс: ___________________________________________________
Телетайп: ____________________ E-mail: ___________________________________________________

2. Форма власності: _____________________________________________________________________

3. Види діяльності: ______________________________________________________________________

4. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті): _____________________
______________________________________________________________________________________

5. Банківські реквізити: __________________________________________________________________

З вимогами Порядку надання статусу спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року N 1195, ознайомлені й зобов'язуємося їх виконувати.

Необхідні документи, визначені пунктом 6 Порядку надання статусу спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року N 1195, додаються.

Керівник суб'єкта господарювання -
юридичної особи
(фізична особа - підприємець)

__________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (за наявності)

Опрос