Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче копии лицензии [на промышленный вылов рыбы]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.07.2013
Утратил силу

Заява про видачу копії ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                          (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи (філій,
_____________________________________________________________________________________,
                         інших відокремлених підрозділів), прізвище, ім'я та по батькові керівника - юридичної особи)
або __________________________________________________________________________________
                               (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли
_____________________________________________________________________________________,
                                                        виданий, місце проживання, місце провадження діяльності)
організаційно-правова форма ___________________________________________________________,
телефон/факс _________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ ______________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________________.

Банківські реквізити:
банк ________________________________________________________________________________,
поточний рахунок _______________________ МФО ________________________________________,
рахунок в іноземній валюті (за наявності) _______ у _________________ МФО _________________.

Прошу видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.

З порядком отримання ліцензії ознайомлений. Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, затвердженим Міністерством аграрної політики та продовольства України, відповідаю і зобов'язуюсь їх виконувати.

Підпис заявника ____________

________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

М. П.

 

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ року N _________

__________________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Опрос