Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче дубликата лицензии [на промышленный вылов рыбы]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.07.2013
Утратил силу

Заява про видачу дубліката ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                     (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи (філій,
_____________________________________________________________________________________
                           інших відокремлених підрозділів), прізвище, ім'я та по батькові керівника - юридичної особи)
або __________________________________________________________________________________
                            (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли
_____________________________________________________________________________________,
                                                      виданий, місце проживання, місце провадження діяльності)
код за ЄДРПОУ ______________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________________,
вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію __________________________________,
орган ліцензування, що видав ліцензію ___________________________________________________,
реєстраційний номер ліцензії: серія ______________, N _____________________________________,
термін дії ліцензії _____________________________________________________________________.

Прошу видати дублікат ліцензії у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________.
                                                      (зазначити підставу: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії)

До заяви додаються:
_____________________________________________________________________________________
                                     (указати: документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії)

Підпис заявника ____________

________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

М. П.

 

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ року N ____________

__________________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Опрос