Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче лицензии [на промышленный вылов рыбы]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.07.2013
Утратил силу

Заява про видачу ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                             (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи (філій,
_____________________________________________________________________________________
                        інших відокремлених підрозділів), прізвище, ім'я та по батькові керівника - юридичної особи)
або __________________________________________________________________________________
                           (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли
_____________________________________________________________________________________
                                                          виданий, місце проживання, місце провадження діяльності)
організаційно-правова форма ___________________________________________________________,
телефон/факс _________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ ______________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________________

Банківські реквізити:
банк ________________________________________________________________________________,
поточний рахунок _____________________ МФО __________________________________________,
рахунок в іноземній валюті (за наявності) ________ у ________________ МФО _________________.

Відомості про наявність раніше отриманої ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств (якщо отримувалась):
серія _______, N _______________, термін дії _____________________________________________,
орган ліцензування, що видав ліцензію ___________________________________________________.

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.

З порядком отримання ліцензії ознайомлений. Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, затвердженим Міністерством аграрної політики та продовольства України, відповідаю і зобов'язуюсь їх виконувати.

До заяви додаються документи, прийняті за описом N _______

Підпис заявника ____________

________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

М. П.

Опрос