Идет загрузка документа (448 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка о руководящих должностных лицах, специалистах заявителя (лицензиата) и его обособленного подразделения, непосредственно осуществляющих профессиональную деятельность на фондовом рынке (рынке ценных бумаг) и сертифицированных в установленном порядке

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.07.2013

Довідка
 про керівних посадових осіб, фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку*

Дата підписання довідки: ______________________________

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта **

Посада

Стаж роботи на ринку цінних паперів (фондовому ринку)

Телефони

Сертифікат: номер, дата видачі, строк дії, вид професійної діяльності з цінними паперами

Відомості щодо судимості, штрафи за адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів

Назва документа (дата та номер), яким призначений (звільнений) фахівець або яким надані повноваження безпосередньо здійснювати професійну діяльність (із зазначенням фактичної дати такого призначення / звільнення / надання повноважень)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник юридичної особи

 

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

____________
* Інформація щодо керівних посадових осіб, фахівців заявника та його відокремленого підрозділу надається за тим видом професійної діяльності, на який заявник отримує відповідні ліцензії.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.

Опрос