Идет загрузка документа (448 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка о наличии (отсутствии) у заявителя (лицензиата) среди участников (акционеров) физического лица, которое имеет не погашенную или не снятую в установленном порядке судимость за преступления против собственности, в сфере хозяйственной деятельности и/или в сфере служебной деятельности и владеет прямо или опосредствованно пакетом акций (долей) в размере 10 и более процентов уставного капитала заявителя (лицензиата)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.07.2013

Довідка
про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата)*

Дата підписання довідки:

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

Частка прямого володіння та/або опосередкованого володіння (у відсотках)

Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, через яку здійснюється опосередковане володіння фізичною особою акціями (частками)

Відомості щодо не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності (рік, підстава)

Дата набрання законної сили обвинувальним вироком

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник юридичної особи

 

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

____________
* Заповнюється за наявності такої інформації.

Опрос