Идет загрузка документа (448 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка о персональном составе надзорного совета / наблюдательного совета (в случае его создания), биржевого совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии заявителя (лицензиата)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.07.2013

Довідка про персональний склад наглядової ради / спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата)

Дата підписання довідки:

N
з/п

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

Посада, яку займає в цій юридичній особі фізична особа / юридична особа

Виключено

Виключено

Назва документа (дата та номер), яким призначена фізична особа / юридична особа на цю посаду

Місце роботи (посада) в іншій юридичній особі (у разі наявності)

Повне найменування іншої юридичної особи

Ідентифікаційний код іншої юридичної особи

1

2

3

4

 

 

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник юридичної особи

 

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1705
,
від 14.07.2017 р. N 522)

Опрос