Идет загрузка документа (448 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка об ассоциированных лицах - членах семьи физического лица - владельце с существенным участием у заявителя (лицензиата)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.07.2013

Довідка про асоційованих осіб - членів сім'ї фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата)*

Дата підписання довідки:

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника з істотною участю у заявника

Прізвище, ім'я, по батькові членів сім'ї фізичної особи - власника заявника

Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта членів сім'ї**

Ступінь родинного зв'язку згідно з терміном "асоційовані особи"

Повне найменування юридичної особи, де працює або має частку понад 10 % член сім'ї фізичної особи - власника заявника

Ідентифікаційний код юридичної особи

Виключено

Символ учасника ринку цінних паперів*** (для юридичних осіб)

Частка у статутному капіталі члена сім'ї фізичної особи - власника з істотною участю у заявника, що становить понад 10 % юридичної особи

Посада, яку займає в зазначеній юридичній особі асоційована особа власника заявника

Виключено

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до отримання відповідної ліцензії, зобов'язуюсь повідомити Комісію про ці зміни (у разі неможливості надання інформації із зазначених у довідці питань викласти причину). Фізична особа, яка надала ці дані, повідомлена та усвідомлює, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших органів державної влади, та не заперечує проти перевірки Комісією достовірності поданої інформації та персональних даних, що в ній містяться.

Надана в довідці інформація відповідає тій інформації, що надана заявнику (ліцензіату).

Керівник юридичної особи

 

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

____________
* Заповнюється щодо фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата), який має пряме володіння у статутному капіталі заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься (здійснюється) опосередкований контроль щодо заявника (ліцензіата).

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.

*** Т - торговці цінними паперами, І - інвестиційні фонди, Б - біржі, С - саморегулівні організації, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клірингова установа, ЦД - центральний депозитарій, РЦ - розрахунковий центр.

Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям застосовуються такі символи:

Е - емітент іпотечних облігацій, о - особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття, п - професійний учасник ринку цінних паперів, а - аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) договором про управління іпотечним покриттям, у - обслуговуюча установа, і - інше господарське товариство.

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1705
,
 від 10.03.2016 р. N 271
,
від 14.07.2017 р. N 522)

Опрос