Идет загрузка документа (260 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Документ о трансграничной перевозке опасных отходов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.07.2013

ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВІДХОДІВ -
Документ про перевезення  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К
О
П
І
Я
 
Д
Л
Я 

1i) Експортер (назва, адреса) 

Телефон 

Факс


Контактна особа 

3i) Згідно з повідомленням

4. Серійний номер 
поставки 

3ii) Перевезення згідно з (2)
разовим повідомленням 
загальним повідомленням  

1ii) Виробник відходів (назва, адреса) (1) 

Місце виробництва

Телефон 

Факс


Контактна особа 

8. Об'єкт для видалення/утилізації (назва, адреса) 

Телефон

Факс


Контактна особа 

2. Імпортер (назва, адреса)

Телефон 

Факс


Контактна особа 

9. Метод(и) видалення/утилізації 

Код D (3) 

 

Код R 


5. Перший перевізник (назва, адреса)

Реєстраційний номер 

Телефон

Факс 


6. Другий перевізник (назва, адреса) (4)

Реєстраційний номер

Телефон 

Факс


7. Останній перевізник (назва, адреса)

Реєстраційний номер  

Телефон

Факс


10. Вид перевезення (3) 
 
Дата/місце передачі

Підпис представника перевізника 

11. Вид перевезення (3) 
 
Дата/місце передачі

Підпис представника перевізника 

12. Вид перевезення (3) 
 
Дата/місце передачі

Підпис представника перевізника 

13. Назва та хімічний склад відходів 

14. Фізичні властивості (3) 

15. Ідентифікаційний код відходів

у країні експорту 

ЄКВ 

у країні імпорту 

ГС 

МКІВ 

інше (зазначити) 


17. Фактична кількість

_________________ кг

_________________ л 

18. Упаковка

Тип (3)            кількість  

  
  
  
  
  
  

16. i) Класифікація ОЕСР (2): 

жовтий 

червоний  

інше 

номер 

ii) Номер БК (згідно з переліками А, В) 


19. Ідентифікаційний номер ООН

Клас ООН (3)

Вантажне найменування

номер H (3)                   номер Y  

20. Спеціальні вимоги до поводження з вантажем (у тому числі при аваріях) 

22. Заява експортера/виробника: Я засвідчую, що інформація в пунктах 1- 9 та 13 - 21, наведених вище, є повною і точною, наскільки мені відомо. Я також засвідчую, що діють письмові контрактні зобов'язання, які мають юридичну силу, що необхідні страхові чи інші фінансові гарантії набрали чинності, включаючи транскордонне перевезення, а також, що отримано письмову згоду з боку компетентних органів усіх заінтересованих держав
Дата                  Підпис і прізвище 

21. Фактична дата відвантаження

Підпис 

Заповнюється імпортером/особою, що відповідає за видалення/утилізацію 

23. Поставка отримана імпортером (якщо це не особа, що відповідає за видалення/утилізацію): Отримана кількість               кг/л        прийнято 

відмовлено  (5)

Дата
Прізвище                                 Підпис

25. Я засвідчую, що видалення/ утилізацію зазначених вище відходів закінчено

Дата
Прізвище

Підпис і печатка 

  

24. Поставка отримана особою, що відповідає за видалення/утилізацію: 
Отримана кількість                кг/л         прийнято 

 відмовлено  (5)

Дата
Прізвище                                    Підпис  
Дата видалення/утилізації, що передбачається
Метод видалення/утилізації  

(1)   Якщо виробників декілька, додається їх перелік. (2) Поставити хрестик у відповідному квадраті. (3) Див. коди на звороті. (4) Якщо перевізників більше трьох, додається інформація, зазначена у пунктах 6 і 11. (5) Негайно зв'яжіться з компетентними органами.

Перелік скорочень, використаних у документі про перевезення

Видалення (без утилізації) (пункт 9) 

D1 Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад, на звалище тощо)

D2 Обробка грунту (наприклад біохімічний розклад рідких чи мулових відходів у грунті тощо)

D3 Закачування на глибину (наприклад вприскування відходів відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи чи природні резервуари тощо)

D4 Скидання у поверхневі водойми (наприклад скидання рідких або мулових відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо)

D5 Скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад скидання в окремі відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які ізолюють їх один від одного і навколишнього середовища, тощо)

D6 Скидання у водойми, крім морів/океанів

D7 Скидання у моря/океани, в тому числі поховання на морському дні

D8 Біологічна обробка, не зазначена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються здійсненням будь-якої з операцій під номерами D1 - D12

D9 Фізико-хімічна обробка, не зазначена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються здійсненням будь-якої з операцій під номерами D1 - D12 (наприклад випарювання, сушіння, прожарювання, нейтралізація, осадження тощо)

D10 Спалювання на суші

D11 Спалювання в морі

D12 Постійне зберігання (наприклад у спеціальних контейнерах у шахті тощо)

D13 Змішування чи перемішування до початку будь-якої з операцій під номерами D1 - D12

D14 Переупаковування до початку будь-якої з операцій під номерами D1 - D12

D15 Зберігання до початку будь-якої з операцій під номерами D1 - D12

Операції з утилізації (пункт 9)

R1 Використання у вигляді палива (крім безпосереднього спалювання) чи іншим чином для отримання енергії

R2 Утилізація/регенерація розчинників

R3 Рециркуляція/утилізація органічних речовин, що не застосовуються як розчинники  

R4 Рециркуляція/утилізація металів та їх сполук

R5 Рециркуляція/утилізація інших неорганічних матеріалів 

R6 Регенерація кислот та основ

R7 Рекуперація компонентів, що використовуються для зменшення забруднення  

R8 Рекуперація компонентів каталізаторів

R9 Повторна перегонка нафтопродуктів чи інше повторне їх використання 

R10 Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи поліпшує екологічну обстановку 

R11 Використання відходів будь-яких операцій під номерами R1 - R10 

R12 Обмін відходами для здійснення операцій під номерами R1 - R11 

R13 Акумулювання матеріалу для здійснення будь-якої з операцій під номерами R1 - R12 

Клас ООН і номер H (пункт 19) 

Клас

номер 

  

ООН 

Характеристики 

H1 

Вибухові речовини 

H3 

Вогненебезпечні рідини 

4.1 

H4.1 

Вогненебезпечні тверді речовини 

4.2 

H4.2 

Речовини чи відходи, здатні самозайматися 

4.3 

H4.3 

Речовини чи відходи, які виділяють вогненебезпечні гази під час взаємодії з водою 

5.1 

H5.1 

Окислюючі речовини 

5.2 

H5.2 

Органічні пероксиди 

6.1 

H6.1 

Отруйні (сильнодіючі) речовини 

6.2 

H6.2 

Інфікуючі речовини 

H8 

Корозійні речовини 

H10 

Виділення токсичних газів під час контакту з повітрям чи водою 

H11 

Токсичні речовини (що викликають затяжні чи хронічні захворювання) 

H12 

Екотоксичні речовини 

H13 

Речовини, здатні якимось чином після видалення утворювати інші матеріали, наприклад шляхом вилуговування, причому ці матеріали мають будь-які із зазначених вище властивостей 


Фізичні характеристики (пункт 14)

1. Порошок 

5. Рідкий стан 

2. Твердий стан 

6. Газоподібний стан 

3. Паста/в'язкий стан 

7. Інше (зазначити) 

4. Грязеподібний стан 

  


 

Вид упаковки (пункт 18) 

5. Мішок 

1. Бочка 

6. Комбінована тара 

2. Дерев'яна бочка 

7. Резервуар під тиском 

3. Металічна каністра 

8. Навалом 

4. Ящик 

9. Інше (зазначити) 


Вид перевезення (пункти 10 - 12)

R - автомобільне
T - залізничне
S - морське
A - повітряне
W - внутрішніми водними шляхами 

Заповнюється компетентними органами, що здійснюють контроль за транскордонним перевезенням відходів 

26. Країна відправлення/експорту чи митний пункт на виїзді

Вищезазначені відходи вивезено з країни

Печатка

Підпис 

27. Відбитки печаток компетентних органів, що здійснюють контроль за транскордонними перевезеннями відходів країн транзиту 

Назва країни: 

Назва країни: 

Ввезення 

Вивезення 

Ввезення 

Вивезення 

28. Країна призначення/імпорту

Вищезазначені відходи ввезено в країну:

Печатка  
Підпис

Назва країни: 

Назва країни: 

Ввезення 

Вивезення 

Ввезення 

Вивезення 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 544)

Опрос