Идет загрузка документа (260 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление о трансграничной перевозке опасных отходов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.07.2013

  

ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВІДХОДІВ - Повідомлення

БАЗЕЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

К
о
п
і
я

д
л
я

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


1. Експортер (назва, адреса)

Телефон
Контактна особа 

Факс 


3. Повідомлення
стосується (1):
 

N
 i) разового перевезення 

iii) видалення без утилізації 

ii) загального повідомлення 

iv) операції з утилізації 

Об'єкт для утилізації/видалення, на який раніше отримано  

дозвіл (1) 

так  

ні  

  


2. Імпортер (назва, адреса)

Телефон
Контактна особа 

Факс 


4. Загальна кількість поставок, що передбачається 

5. Орієнтовна кількість відходів (3) 
_____________ кг
_____________ л 

7. Передбачувані перевізники (назва, адреса) (2)

Телефон
Контактна особа 

Факс 


6. Передбачувані дати чи терміни відвантаження 

10. Виробники відходів (назва, адреса) (2)

Телефон
Контактна особа 

Факс 


Інформація про виробничий процес 

8. Особа, що відповідає за видалення/утилізацію (назва, адреса)

Телефон
Контактна особа 

Факс 


9. Методи видалення/утилізації (4)
Код D     Код R
Спосіб видалення 

11. Вид(и) перевезення (4) 

12. Упаковка (4)
Вид
Кількість 

13. i) Визначення і хімічний склад відходів
     ii) спеціальні вимоги до поводження 

14. Фізичні властивості (4) 

15. Ідентифікаційний код відходів

у країні експорту  

МКІВ 

у країні імпорту 

ЄКО 

ГС 

інше (зазначити) 


  

17. Номер Y 

18. Номер H (4) 

16. Класифікація ОЕСР (1): 

жовтий  червоний  номер 

  

інше  

  

(додати детальний опис) 

ii) Номер БК (згідно з переліками A, B) 


19. Ідентифікаційний номер ООН
Клас ООН (4)
Вантажне найменування 

20. Заінтересовані держави, кодові номери компетентних органів, пункти ввезення і вивезення:

Держава експорту 

Держави транзиту 

Держава імпорту 


  

  

  

  

  

21. Митні пункти ввезення та/чи вивезення

Ввезення
Вивезення 

22. Додатки
кількістю 23. Заява експортера/виробника: Я засвідчую, що інформація є повною і достовірною, наскільки мені відомо. Я також засвідчую, що діють письмові контрактні зобов'язання, які мають юридичну та позовну силу, і що є документи про відповідне страхування чи інші фінансові гарантії, які охоплюють транскордонне перевезення

Прізвище
Дата 

Підпис 


Для використання компетентними органами 

24. Заповнюється компетентним органом
 
 

Дата отримання повідомлення

Дата відправки підтвердження
 

Назва компетентного органу 

Печатка та підпис 


25. Згода компетентного органу на перевезення
(якої держави) 

Згоду дано (дата) 

Термін дії згоди до 

Чи передбачені конкретні умови згоди (1)
26 

 так 

Див. пункт 

 ні 

на звороті 

Назва компетентного органу 

Печатка та/чи підпис   

(i) 

Поставити хрестик у відповідному квадраті (2). Якщо їх більше одного, додати перелік (3). Якщо здійснюються багаторазові перевезення, додати докладний перелік (4). Див. коди на звороті. 

 

Перелік скорочень, використаних у повідомленні

  

Видалення (без утилізації) (пункт 9) 

D1 

Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад на звалище тощо) 

D2 

Обробка грунту (наприклад біохімічний розклад рідких чи мулових відходів у грунті тощо) 

D3 

Закачування на глибину (наприклад вприскування відходів відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи чи природні резервуари тощо) 

D4 

Скидання у поверхневі водойми (наприклад скидання рідких або мулових відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо) 

D5 

Скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад скидання в окремі відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які ізолюють їх один від одного і навколишнього середовища, тощо) 

D6 

Скидання у водойми, крім морів/океанів 

D7 

Скидання у моря/океани, в тому числі поховання на морському дні 

D8 

Біологічна обробка, не зазначена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються здійсненням будь-якої з операцій під номерами D1 - D12 

D9 

Фізико-хімічна обробка, не зазначена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються здійсненням будь-якої з операцій під номерами D1 - D12 (наприклад випарювання, сушіння, прожарювання, нейтралізація, осадження тощо) 

D10 

Спалювання на суші 

D11 

Спалювання в морі 

D12 

Постійне зберігання (наприклад у спеціальних контейнерах у шахті тощо) 

D13 

Змішування чи перемішування до початку будь-якої з операцій під номерами D1 - D12 

D14 

Переупаковування до початку будь-якої з операцій під номерами D1 - D12 

D15 

Зберігання до початку будь-якої з операцій під номерами D1 - D12 


  

Операції з утилізації (пункт 9) 

R1 

Використання у вигляді палива (крім безпосереднього спалювання) чи іншим чином для отримання енергії 

R2 

Утилізація/регенерація розчинників 

R3 

Рециркуляція/утилізація органічних речовин, що не застосовуються як розчинники 

R4 

Рециркуляція/утилізація металів та їх сполук 

R5 

Рециркуляція/утилізація інших неорганічних матеріалів 

R6 

Регенерація кислот та основ 

R7 

Рекуперація компонентів, що використовуються для зменшення забруднення 

R8 

Рекуперація компонентів каталізаторів 

R9 

Повторна перегонка нафтопродуктів чи інше повторне їх використання 

R10 

Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи поліпшує екологічну обстановку 

R11 

Використання відходів будь-яких операцій під номерами R1 - R10 

R12 

Обмін відходами для здійснення операцій під номерами R1 - R11 

R13 

Акумулювання матеріалу для здійснення будь-якої з операцій під номерами R1 - R12 


Клас ООН і номер H (пункт 19)
клас номер 

ООН 

Характеристики 

H1 

Вибухові речовини 

H3 

Вогненебезпечні рідини 

4.1 

H4.1 

Вогненебезпечні тверді речовини 

4.2 

H4.2 

Речовини чи відходи, здатні самозайматися 

4.3 

H4.3 

Речовини чи відходи, які виділяють вогненебезпечні гази під час взаємодії з водою 

5.1 

H5.1 

Окислюючі речовини 

5.2 

H5.2 

Органічні пероксиди 

6.1 

H6.1 

Отруйні (сильнодіючі) речовини 

6.2 

H6.2 

Інфікуючі речовини 

8. 

H8 

Корозійні речовини 

H10 

Виділення токсичних газів під час контакту з повітрям чи водою 

H11 

Токсичні речовини (що викликають затяжні чи хронічні захворювання) 

H12 

Екотоксичні речовини 

H13 

Речовини, здатні якимось чином після видалення утворювати інші матеріали, наприклад шляхом вилуговування, причому ці матеріали мають будь-які із зазначених вище властивостей 


Фізичні характеристики (пункт 14)

1. 

Порошок 

5. 

Рідкий стан 

2. 

Твердий стан 

6. 

Газоподібний стан 

3. 

Паста/в'язкий стан 

7. 

Інше (зазначити) 

4. 

Грязеподібний стан 

  

  


Вид упаковки (п. 18) 

5. 

Мішок 

1. 

Бочка 

6. 

Комбінована тара 

2. 

Дерев'яна бочка 

7. 

Резервуар під тиском 

3. 

Металічна каністра 

8. 

Навалом 

4. 

Ящик 

9. 

Інше (зазначити) 


Вид перевезення (пункти 10 - 12) 

R - автомобільне 

T - залізничне 

S - морське 

A - повітряне 

W - внутрішніми водними шляхами 


Коди країн: 

Данія: DK 

Молдова: MD 

Росія: RU 

Україна: UA 

Австрія: AT 

Іспанія: ES 

Нідерланди: NL 

Румунія: RO 

Франція: FR 

Бельгія: BE 

Італія: IT 

Німеччина: DE 

Великобританія: GB 

Фінляндія: FI 

Білорусь: BY 

Казахстан: KZ 

Норвегія: NO 

США: US 

Швейцарія: CH 

Болгарія: BG 

Латвія: LV 

Польща: PL 

Туреччина: TR 

Швеція: SE 

Греція: GP 

Литва: LT 

Португалія: PT 

Угорщина: HU 

  

Коди інших країн див. ISO3166 


26. Конкретні умови, що передбачені під час надання згоди на перевезення

 

 

  

Опрос