Идет загрузка документа (908 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение об оперативно-диспетчерской службе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.07.2013

Примірне положення
про оперативно-диспетчерську службу Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Оперативно-диспетчерська служба (далі - ОДС) є структурним підрозділом центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - Центр).

1.2. ОДС Центру з використанням телекомунікаційних мереж, програмних, технічних та інших засобів у цілодобовому режимі забезпечує інформаційний супровід надання екстреної медичної допомоги у повсякденному режимі, під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та під час дії особливого періоду.

1.3. ОДС у своїй роботі керується законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, рішеннями та розпорядженнями відповідних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, наказами Керівника Центру, цим Положенням.

1.4. ОДС Центру приймає виклики екстреної медичної допомоги, що здійснюються за єдиним телефонним номером виклику екстреної медичної допомоги 103, або від операторів системи надання екстреної допомоги населенню за телефонним номером 112.

1.5. Для ефективного виконання своїх завдань у структурі ОДС розмежовуються диспетчери з прийняття викликів та диспетчери напрямків, можуть утворюватись цілодобові диспетчерські пости, які розміщуються на базі станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, її структурних підрозділів або на базі відокремлених підрозділів центру.

1.6. ОДС підпорядковується керівнику центру.

1.7. Розпорядження ОДС є обов'язковими для виконання бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - Бригади).

2. ЗАВДАННЯ

2.1. ОДС відповідно до своїх завдань зобов'язана:

прийняти виклик екстреної медичної допомоги, забезпечити його оброблення та оперативне реагування на такий виклик;

під час оброблення виклику екстреної медичної допомоги сформувати інформацію про місце події, характер та особливості невідкладного стану людини, вид допомоги, необхідний для такого стану, та повідомити про це абонента, який зробив виклик екстреної медичної допомоги;

передати інформацію про виклик екстреної медичної допомоги, характер та особливості невідкладного стану людини Бригаді, а також, у разі необхідності, підрозділам аварійно-рятувальних, аварійних служб, правоохоронних органів;

визначити заклад охорони здоров'я державної форми власності (далі - заклад охорони здоров'я), до якого Бригада повинна здійснити перевезення пацієнта у невідкладному стані, передати цю інформацію Бригаді та відповідному закладу охорони здоров'я;

здійснювати інформаційний супровід надання екстреної медичної допомоги та прийняти інформацію про результат її надання на місці події, під час перевезення та прибуття пацієнта до закладу охорони здоров'я;

здійснювати оперативну інформаційно-консультативну підтримку звернень населення за медичною допомогою;

оперативно забезпечувати виїзну консультативну медичну допомогу за зверненнями закладів охорони здоров'я;

передавати інформацію про виникнення надзвичайної ситуації підрозділам аварійно-рятувальних, аварійних служб, правоохоронних органів;

зберігати протягом трьох років інформацію про виклик екстреної медичної допомоги, зафіксовану за допомогою аудіозапису або іншого носія.

3. ФУНКЦІЇ

ОДС виконує такі функції:

3.1. Забезпечення заповнення первинної медичної документації у вигляді електронної картки виклику.

3.2. Автоматичне визначення місця знаходження абонента та номера його телефону.

3.3. Автоматична реєстрація мовної інформації (переговорів) абонента з диспетчером.

3.4. Передача виклику та електронної картки виклику Бригадам.

3.5. Контроль за роботою Бригад.

3.6. Координація роботи Бригад та закладів охорони здоров'я відповідної адміністративно-територіальної одиниці під час надання екстреної медичної допомоги пацієнтам.

3.7. Оперативне реагування на надзвичайні ситуації, координація роботи Бригад під час ліквідації їх медико-санітарних наслідків.

3.8. Прийняття інформації про необхідність надання виїзної консультативної допомоги закладам охорони здоров'я відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

3.9. Формування банку інформаційних даних про виклики екстреної медичної допомоги та медичної статистики.

3.10. Надання довідок медико-інформаційного характеру населенню.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. ОДС має право:

отримувати від абонента точні відповіді на запитання диспетчера (підстави до виклику, точну адресу виклику, телефон на місці виклику, прізвище пацієнта, маршрут під'їзду, орієнтири адреси виклику);

перенаправляти виклики, які не підлягають виконанню до інших закладів охорони здоров'я відповідної адміністративно-територіальної одиниці або оперативних служб відповідно до їх компетенції;

відмовляти у визначеному порядку у виконанні виклику при відсутності підстав для здійснення виклику бригадою.

4.2. ОДС зобов'язана:

у разі відмови у здійсненні виклику надавати інформацію особі, що звернулась за екстреною медичною допомогою, про телефон та адресу закладу охорони здоров'я, до якого вона може звернутися;

з метою рятування життя пацієнта оперативно вирішувати питання щодо вибору найближчого закладу охорони здоров'я для його госпіталізації;

реєструвати заяви громадян, які звернулись за екстреною медичною допомогою;

розробляти та надавати пропозиції керівнику центру щодо удосконалення і покращення організації надання екстреної медичної допомоги.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Відповідальність за своєчасність та якість виконання завдань і функцій ОДС визначених цим Положенням покладається на керівника ОДС Центру.

5.2. Відповідальність працівників ОДС визначається їх посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку керівником Центру.

 

Директор Департаменту реформ та
розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

(наказ доповнено Примірним положенням згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 07.12.2012 р. N 1020)

Опрос