Идет загрузка документа (908 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение о пункте постоянного базирования бригад экстренной (скорой) медицинской помощи

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.07.2013

Примірне положення про пункт постійного базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Місце розташування пункту постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - Пункт) визначається рішенням органів місцевого самоврядування за поданням керівника територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - Центр) в приміщенні придатному для перебування та роботи бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - Бригада) у цілодобовому режимі.

1.2. Кількість Пунктів, що розташовуються на підпорядкованій Центру території, залежить від виконання нормативу прибуття Бригади до пацієнта з урахуванням стану доріг та щільності населення.

Пункти розташовується у такому місці, з якого відстань до найвіддаленішого ймовірного місця виклику складає не більше як 30 км.

1.3. Пункт постійного перебування відкривається у першу чергу на базі закладу охорони здоров'я державної форми власності (амбулаторія загальної практики/сімейної медицини, дільнична (районна) лікарня, поліклініка населеного пункту, ФАПу тощо) шляхом укладання договорів оренди приміщення.

1.4. Бригада приймає виклики від оперативно-диспетчерської служби Центру за допомогою засобів зв'язку, якими обладнаний санітарний транспорт, або телефонними засобами мереж загального користування та мобільного зв'язку.

1.5. Територія обслуговування Пункту визначається керівником Центру, виходячи з чисельності населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

1.6. Бригада у своїй діяльності керується законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, рішеннями та розпорядженнями відповідних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, наказами керівника Центру, цим Положенням.

1.7. Бригада надає екстрену медичну допомогу шляхом виїзду на місце виклику та безпосередньо на Пункті.

1.8. Бригада підпорядковується керівнику Центру, керівнику відділення (станції) Центру, в оперативному порядку виконує розпорядження відповідального диспетчера оперативно-диспетчерської служби Центру.

1.9. Працівники Бригади, що перебуває на Пункті повинні:

1) дотримуватися графіку роботи Бригади;

2) виконувати свої посадові обов'язки при роботі як у повсякденних умовах і у разі виникнення надзвичайної ситуації.

1.10. Бригада, перебуваючи на Пункті, веде облік своєї діяльності за затвердженими статистичними формами та звітує в установленому порядку перед відповідними службами Центру про свою завершену роботу.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Пункту є:

2.1. Наближення надання екстреної медичної допомоги до населення на визначеній території обслуговування та виконання нормативу прибуття Бригади до місця виклику.

2.2. Забезпечення транспортування пацієнтів, які потребують надання екстреної медичної допомоги в умовах лікувально-профілактичних закладів (далі - Заклад), породіль та новонароджених при пологах поза лікарнею до відповідних Закладів у супроводі медичних працівників

2.3. Участь у ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайної ситуації.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

3.1. У своїй діяльності Бригада виконує такі функції:

3.1.1. Приймає від оперативно-диспетчерської служби виклики про надання екстреної медичної допомоги;

3.1.2. Надає екстрену медичну допомогу пацієнтам на догоспітальному етапі, відповідно до медичних показань в межах визначеної Центром території обслуговування Пункту;

3.1.3. Забезпечує транспортування до Закладу пацієнта, який потребує екстреної госпіталізації та (або) супроводу медичного працівника;

3.1.4. Приймає участь в ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайної ситуації;

3.1.5. Взаємодіє, в межах повноважень визначених Керівником, в наданні медичної допомоги Бригадою та іншими Закладами і організаціями відповідної адміністративно-територіальної одиниці та при необхідності за її межами;

3.1.6. Використовує прогресивні медичні технології в своїй практичній діяльності;

3.1.7. Веде медичну статистичну облікову документацію та забезпечує звітування про виконану роботу;

3.1.8. Звітує про використання лікарських, наркотичних засобів та психотропних речовин, виробів медичного призначення та здійснює їх обмін;

3.1.9. Проводить санітарну обробку транспортного засобу у Центрі або на станції (у відділенні).

4. ПРАВА

Працівники Бригади мають право:

4.1. У разі великої кількості пацієнтів викликати собі на допомогу інші Бригади Центру (станції (відділення).

4.2. Госпіталізувати пацієнта у разі загрози його життю у найближчий до місця виклику Заклад, де йому може бути надана необхідна медична допомога.

4.3. Отримувати консультацію від чергових медичних працівників Центру щодо діагностики та умов надання екстреної медичної допомоги пацієнтам.

4.4. Вимагати від адміністрації Центру (станції (відділення) забезпечення Бригади необхідними засобами для виконання своїх функцій та індивідуального захисту від заражень і уражень.

4.5. Вносити адміністрації Центру, керівникам станції (відділення) пропозиції щодо покращення організації роботи та підвищення ефективності надання екстреної медичної допомоги.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Відповідальність за своєчасність та якість виконання Бригадою, яка перебуває на Пункті визначених цим Положенням завдань і функцій, покладається на керівника Бригади.

5.2. Відповідальність інших працівників Пункту визначається посадовими інструкціями.

 

Директор Департаменту реформ та
розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

(наказ доповнено Примірним положенням згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 07.12.2012 р. N 1020)

Опрос