Идет загрузка документа (908 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение о враче-педиатре пункта (отделения) неотложной медицинской помощи для детского населения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.07.2013

Примірне положення
про лікаря-педіатра пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги для дитячого населення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Лікар-педіатр пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги для дитячого населення (далі - Педіатр) є медичний працівник з вищою освітою, який надає невідкладну медичну допомогу хворим дітям в помешканнях або при безпосередньому зверненні на пункт (відділення) невідкладної медичної допомоги.

1.2. На посаду Педіатра призначається спеціаліст, який має вищу медичну освіту, право займатися лікувальною справою, підготовлений за фахом "педіатрія".

Педіатр повинен знати та володіти методиками диференціальної діагностики ургентних станів дітей та їх терапії на догоспітальному етапі, вміти оцінювати дані лабораторних та інструментальних методів дослідження, обґрунтування з клінічного і фармакологічного погляду доцільність та кількість застосування різних медичних препаратів в залежності від віку дітей, володіти сучасними методиками інтенсивної терапії і реанімації на догоспітальному етапі.

Призначається на посаду та звільняється з посади керівником установи відповідно до чинного законодавства.

1.3. Педіатр підпорядковується завідувачу пунктом (відділенням) невідкладної медичної допомоги для дитячого населення, а в оперативній роботі фельдшеру (сестрі медичній) - диспетчеру. Йому підпорядковуються чергові працівники бригади: сестра медична (фельдшер), молодший медичний працівник та водій, за організацію роботи яких Педіатр несе персональну відповідальність.

1.4. У своїй роботі Педіатр керується чинним законодавством, директивними, нормативними і методичними документами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями та розпорядженнями місцевих органів управління охорони здоров'я, наказами головного лікаря, спеціальними інструкціями, положенням про пункт (відділення) невідкладної медичної допомоги, цим Положенням, посадовою інструкцією та іншими нормативними актами та інструкціями.

1.5. Педіатр працює позмінне за затвердженим графіком без права сну. При потребі може бути переміщений в інші зміни, а також затриманий після закінчення зміни для продовження роботи у випадках виникнення надзвичайних ситуацій.

1.6. При надходженні виклику про надання медичної допомоги Педіатр, якщо він знаходиться на пункті (відділенні) невідкладної медичної допомоги, зобов'язаний одразу виїхати для його виконання. Після закінчення виконання виклику Педіатр одразу з місця виклику зобов'язаний повідомити про це диспетчера пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги по телефонному чи радіозв'язку і далі діяти за його подальшими розпорядженнями.

1.7. При відсутності викликів Педіатр знаходиться в приміщенні пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги без права відлучатись з нього і займається прийомом пацієнтів, які самостійно звертаються за медичною допомогою, перевіряє роботу підлеглих працівників, заповнює затверджену документацію, перевіряє готовність до роботи медичної апаратури та наявність необхідних ліків, інструментарію і виробів медичного призначення.

1.8. При виникненні надзвичайних ситуацій чи конфліктів, Педіатр діє згідно із затвердженими інструкціями та розпорядженнями відповідального чергового медичного працівника місцевого органу управління охорони здоров'я.

1.9. Під час роботи Педіатр зобов'язаний носити на видному місці бейдж з назвою медичної установи, особистою фотографією та написом його посади, прізвища, імені та по батькові. На прохання (вимогу) батьків дитини чи оточуючих осіб - назвати своє прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи.

1.10. У випадках виклику в допомогу бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, Педіатр зобов'язаний дочекатись її прибуття, надаючи при цьому необхідну медичну допомогу хворій дитині.

1.11. У випадках особистого звертання пацієнтів, в тому числі й дорослого населення та при зупиненні бригади невідкладної медичної допомоги на вулиці, Педіатр зобов'язаний оглянути пацієнта і надати йому необхідну медичну допомогу, організувати, при потребі, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Основним завданням Педіатра є забезпечення надання невідкладної медичної допомоги у визначених обсягах хворим дітям вдома або при безпосередньому зверненні їх до пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги в будь-яку годину доби і за будь-яких обставин.

3. ФУНКЦІЇ

Основними функціями Педіатра є:

3.1. Безвідмовний виїзд на виклик для надання невідкладної медичної допомоги хворим дітям.

3.2. Обстеження хворих дітей та надання їм необхідної медичної допомоги.

3.3. Нагляд за хворими дітьми, які знаходяться вдома, стан яких вимагає активного нагляду та лікування.

3.3.3. Амбулаторний прийом хворих дітей, які доставлені на пункт (відділення) невідкладної медичної допомоги і які потребують надання термінової медичної допомоги.

3.5. Консультація батьків з питань догляду немовлят, їх годування тощо.

3.6. Передача інформації дільничним педіатрам про стан хворих дітей, яким була надана невідкладна медична допомога.

3.7. Направлення на госпіталізацію хворих дітей, яким необхідна екстрена стаціонарна медична допомога. При відмові батьків від госпіталізації - організація активного нагляду за станом здоров'я хворих дітей.

3.8. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до хворих дітей, стан яких вимагає екстреної стаціонарної медичної допомоги.

3.9. Забір визначених матеріалів (крові, блювотних мас, промивних вод, сечі, слизу, плівок поверхні глотки тощо) у хворих дітей та направлення їх для проведення лабораторних досліджень.

3.10. Інформування диспетчера пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги про закінчення виконання виклику та отримання адреси іншого виклику.

3.11. Доведення до відома водія адреси виклику.

3.12. Організація, керування та контроль за роботою працівників бригади невідкладної медичної допомоги.

3.13. Підтримання постійного телефонного чи радіозв'язку з диспетчером пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги.

3.14. Забезпечення послідовності у наданні медичної допомоги з дільничними педіатрами та станцією екстреної (швидкої) медичної допомоги.

3.15. Інформування працівників санітарно-епідеміологічних станцій та визначених осіб поліклініки про виявлені випадки інфекційних захворювань.

3.16. Виписування рецептів для придбання в аптеках необхідних ліків.

3.17. Активне відвідування вдома хворих дітей та немовлят, які передані для нагляду дільничними педіатрами та бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги.

3.18. Виклик до хворих дітей дільничних педіатрів для подальшого їх лікування.

3.19. Ведення затвердженої медичної та іншої документації, підготовка та своєчасне здавання затверджених звітів.

3.20. Перевірка комплектності медичної скриньки-укладки.

3.21. Контроль роботи санітарного автомобіля бригади невідкладної медичної допомоги.

3.22. Прийом від попередньої чергової зміни та передача наступній черговій зміні оснащення бригади невідкладної медичної допомоги.

3.23. Передача наступній черговій зміні інформації про стан хворих дітей, які потребують активного нагляду чи невідкладної медичної допомоги.

3.24. Систематичне підвищення своєї кваліфікації та удосконалення професійної майстерності.

3.25. Участь у санітарно-просвітній роботі серед населення, направленої на зниження захворюваності, смертності дітей, малюків та пропаганда здорового способу життя.

3.26. Ознайомлення з наказами, вказівками, іншими директивними та методичними документами.

3.27. Виконання особисто та забезпечення виконання черговими працівниками бригади невідкладної медичної допомоги правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів, дотримання правил етики, деонтології і збереження медичної таємниці.

3.28. Забезпечення збереження матеріальних цінностей пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги, раціонального їх використання, своєчасного поповнення та оновлення і звітування про їх використання.

3.29. Підписання шляхового листа водія санітарного автомобіля бригади невідкладної медичної допомоги після кожного виконаного маршруту з відміткою кількості пройдених кілометрів.

3.30. Видача у вихідні та святкові дні довідок про смерть дітей.

3.31. Інформування органів міліції про виявлені кримінальні випадки травмування, раптової смерті та суїцидальні випадки дітей.

4. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

У процесі своєї роботи Педіатр взаємодіє:

4.1. Із завідувачем пунктом (відділенням) невідкладної медичної допомоги з питань: складання графіків чергувань та відпусток, забезпечення санітарним автотранспортом, майном, апаратурою, медикаментами, виробами медичного призначення, інструментарієм, лікувальними газами; охорони праці та техніки безпеки; впровадження нових методів та методик діагностики і лікування, наукової організації праці, підвищення своєї кваліфікації і атестації; заохочення або притягнення до відповідальності чергових працівників пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги.

4.2. З черговими працівниками пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги з питань виконання ними своїх посадових обов'язків та методичних інструкцій, додержання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів, виконання правил трудового розпорядку, техніки безпеки та протипожежної безпеки, дотримання етики, деонтології та збереження медичної таємниці.

4.3.3. дільничними педіатрами та лікарями-спеціалістами поліклініки з питань обстеження та лікування хворих дітей, яким надавалась невідкладна чи екстрена (швидка) медична допомога, про виявлені реакції на щеплення та медикаменти, інфекційних хворих дітей, про ургентно госпіталізованих хворих дітей, виконання пунктом (відділенням) невідкладної медичної допомоги призначених процедур, лікування хворих дітей вдома та нагляду за їх станом і перебігом хвороби.

4.4.3. диспетчерами та старшими черговими медичними працівниками станції екстреної (швидкої) медичної допомоги з питань: направлення до хворих дітей бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та, при потребі, їх госпіталізації; нагляду Педіатра за хворими дітьми, яким була надана екстрена (швидка) медична допомога і які потребують нагляду; інформування дільничних педіатрів про хворих дітей, які обслуговувались бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги; виконання Педіатром викликів, які є непрофільними для екстреної (швидкої) медичної допомоги.

4.5.3. працівниками правоохоронних органів з питань інформування їх про випадки раптової смерті, про виявлені випадки кримінальних і дорожньо-транспортних травм та суїцидальних випадків дітей.

4.6.3. районною санітарно-епідеміологічною станцією про виявлені випадки інфекційних захворювань дітей.

5. ПРАВА

Педіатр пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги має право:

5.1. Госпіталізувати при потребі дитину силами бригади пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги в лікувальний заклад, де буде надана необхідна екстрена медична допомога.

5.2. Викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги до хворої дитини, стан якої потребує надання інтенсивної терапії, реанімації та екстреної госпіталізації.

5.3. Відмовити в амбулаторному прийомі пацієнтам, що звернулись на пункт невідкладної медичної допомоги в години роботи поліклініки і які не потребують надання невідкладної медичної допомоги.

5.4. Відмовити у виконанні виклику пацієнтам у разі загрози життю та здоров'ю працівників бригади (протиправні дії батьків, оточуючих осіб, знаходження в квартирі агресивних тварин тощо), повідомити про це диспетчера пункту невідкладної медичної допомоги, викликати на себе наряд міліції.

5.5. Вимагати від чергових працівників бригади невідкладної медичної допомоги виконання своїх посадових обов'язків.

5.6. Подавати завідувачу пунктом (відділенням) невідкладної медичної допомоги та керівництву поліклініки пропозиції щодо покращення організації роботи пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги; про заохочення або притягнення до відповідальності чергових працівників пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги.

5.7. Вимагати направлення в установлені строки на підвищення своєї кваліфікації та атестації.

5.8. Вимагати від Педіатра, який здає зміну, передачі оснащення та матеріальних цінностей згідно з описом.

5.9. Вимагати від працівників інших закладів та установ, яким передається установлена інформація, прізвище, ім'я та по-батькові тих, хто приймає таку інформацію та реєстраційний номер її обліку.

5.10. Не проводити систематичного лікування, експертизи алкогольного чи наркотичного сп'яніння, судово-медичних експертиз та не видавати з цього приводу ніяких довідок

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Педіатр несе відповідальність згідно з чинним законодавством за виконання завдань і функцій, покладених на нього цим Положенням.

 

Директор Департаменту
організації медичної допомоги
 

 
М. П. Жданова
 

Опрос