Идет загрузка документа (129 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об отказе лицензиата от проведения плановой/внеплановой проверки [относительно услуг по перевозке пассажиров, опасных грузов, багажа железнодорожным транспортом]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 12.07.2013
Утратил силу

АКТ
про відмову ліцензіата від проведення планової/позапланової перевірки

Голова комісії _______________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: _____________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище та ініціали)
                           _____________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище та ініціали)
за участю представника(ів) ліцензіата ___________________________________________________
                                                                                                                          (посада, прізвище та ініціали)
(посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2013 року N 321, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України _____ 2013 року за N ________, N _ з "_" __ 20__ року до "__" __ 20__ року
у _________________________________________________________________________________,
                                                        (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
код за ЄДРПОУ ____________________________________________________________________,
місцезнаходження (місце проживання) _________________________________________________,
ліцензія: серія ___, N ________, видана "__" ____ 20__ року
__________________________________________________________________________________,
                                                                (найменування органу ліцензування, що її видав)
на провадження господарської діяльності з перевезення ___________________________________
___________________________________________________________________________________
у присутності керівника ліцензіата або уповноваженої особи (фізичної особи - підприємця) ___________________________________________________________________________________
                                            (посада, прізвище, ініціали керівника або уповноваженої особи)
або за відсутності _____________________ встановили факт відмови ліцензіата від проведення планової/позапланової перевірки діяльності ліцензіата з питань додержання Ліцензійних умов.

УСТАНОВИЛИ:

Під час намагання членів комісії провести планову/позапланову перевірку додержання ___________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
вимог Ліцензійних умов ______________________________________________________________
                                                                                    (описуються дії ліцензіата, що свідчать про відмову ліцензіата
___________________________________________________________________________________
                                              в проведенні планової/позапланової перевірки, та відповідні дії комісії;
___________________________________________________________________________________
        зазначаються особи, що засвідчують факт відмови ліцензіата від проведення планової/позапланової перевірки
___________________________________________________________________________________
          (за їх наявності), листи (заяви, повідомлення) ліцензіата, інших осіб, що містять інформацію щодо фактичної
___________________________________________________________________________________
                       відмови від проведення планової/позапланової перевірки або ухиляння ліцензіата від проведення
___________________________________________________________________________________
                                                                              планової/позапланової перевірки)

Документи, що підтверджують відмову _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                             (найменування ліцензіата (прізвища, ім'я та по батькові))
у проведенні планової/позапланової перевірки, а саме: ____________________________________
__________________________________________________________________________________,
                                                                             (зазначаються реквізити документів)
додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною.

Відповідно до вимог пункту 7.7 розділу VII Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2013 року N 322, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України ______ 2013 року за N ________, дії ______________________________________________________________
                                                                            (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
є відмовою ліцензіата в проведенні планової/позапланової перевірки.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

____________________________________
           (підпис)                 (прізвище та ініціали)

Члени комісії:

____________________________________
           (підпис)                 (прізвище та ініціали)

____________________________________
           (підпис)                 (прізвище та ініціали)

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

_____________________________________
(керівник ліцензіата або уповноважена особа
(юридична особа), ліцензіат (суб'єкт підприємницької
діяльності - фізична особа - підприємець), у присутності
якого проведено перевірку)

____________
(підпис)

М. П.

_________________
(прізвище та ініціали)

Опрос