Идет загрузка документа (129 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о невозможности лицензиата обеспечить выполнение Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров, опасных грузов, багажа железнодорожным транспортом

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 12.07.2013
Утратил силу

АКТ
про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                           (посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: ______________________________________________________________________,
                                                                           (посада, прізвище та ініціали)
                           ______________________________________________________________________
                                                                           (посада, прізвище та ініціали)
за участю представника(ів) ліцензіата ____________________________________________________
                                                                                                                             (посада, прізвище та ініціали)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов від "___" _______ 20___ року N ________, у присутності ________________________________________________
                       (прізвище та ініціали уповноваженої особи)

УСТАНОВИЛИ:

Виявлені під час проведення планової/позапланової перевірки ___________________________________________________________ порушення Ліцензійних умов
                       (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
____________________________________________________________________________________
                (зазначаються тільки ті виявлені порушення Ліцензійних умов, які свідчать про неможливість ліцензіата
____________________________________________________________________________________
                                                                                              забезпечити їх виконання)
та на підставі пункту 7.6 розділу VII Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2013 року N 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _____ 2013 року за N ________________________, дають підставу вважати
__________________________________________________________________________________
                                                             (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
таким, що не може забезпечити виконання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2013 року N 321, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України _____ 2013 року за N ________.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

________________________________________
           (підпис)                     (прізвище та ініціали)

Члени комісії:

________________________________________
           (підпис)                     (прізвище та ініціали)

________________________________________
           (підпис)                     (прізвище та ініціали)

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

_____________________________________
(керівник ліцензіата або уповноважена особа
(юридична особа), ліцензіат (суб'єкт підприємницької
діяльності - фізична особа - підприємець), у присутності
якого проведено перевірку)

____________
(підпис)

М. П.

_________________
(прізвище та ініціали)

Опрос