Идет загрузка документа (129 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о невыполнении распоряжения об устранении нарушений Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров, опасных грузов, багажа железнодорожным транспортом

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 12.07.2013
Утратил силу

АКТ
про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом

Голова комісії ______________________________________________________________________
                                                                      (посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: ____________________________________________________________________
                                                                      (посада, прізвище та ініціали)
                           _____________________________________________________________________
                                                                      (посада, прізвище та ініціали)
за участю представника(ів) ліцензіата __________________________________________________
                                                                                                                           (посада, прізвище та ініціали)

УСТАНОВИЛИ:

Під час проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (акт проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов від "__" _______ 20__ року N __) в присутності
___________________________________________________________________________________
                                                                   (прізвище та ініціали уповноваженої ним особи)
встановлено, що ліцензіат ____________________________________________________________
                                                                                      (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
не усунув виявлені під час проведення попередньої планової/позапланової перевірки, що відбулася "__" _____ 20_______ року, такі порушення Ліцензійних умов, а саме: __________________________________________________________________________________
                                                               (зазначаються неусунуті порушення Ліцензійних умов)
__________________________________________________________________________________,
які зафіксовані в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов від "__" _______ 20___ року N ___ та дають підставу вважати ліцензіата таким, що не виконав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов від "___" _____ 20___ року N ____.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

_______________________________________
            (підпис)                       (прізвище та ініціали)

Члени комісії:

_______________________________________
            (підпис)                       (прізвище та ініціали)

_______________________________________
            (підпис)                       (прізвище та ініціали)

Повідомляємо про те, що "____" _____ 20___ року о __ год. _____ хв. за адресою: __________________________________________ відбудеться засідання Ліцензійної ради Укртрансінспекції України, де розглядатимуться матеріали перевірки додержання ____________________________________________________________ Ліцензійних умов.
                           (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))

Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника ліцензіата взяти участь у вищеназваному засіданні Ліцензійної ради.

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

_____________________________________
(керівник ліцензіата або уповноважена особа
(юридична особа), ліцензіат (суб'єкт підприємницької
діяльності - фізична особа - підприємець), у присутності
якого проведено перевірку)

____________
(підпис)

М. П.

_________________
(прізвище та ініціали)

Опрос