Идет загрузка документа (129 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об установлении факта передачи лицензии или ее копии другому юридическому или физическому лицу для осуществления хозяйственной деятельности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 12.07.2013
Утратил силу

АКТ
про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності

Голова комісії _______________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: _____________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище та ініціали)
                           _____________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище та ініціали)
за участю представника(ів) ліцензіата ___________________________________________________
                                                                                                                               (посада, прізвище та ініціали)

УСТАНОВИЛИ:

Під час проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (акт проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов від "__" _______ 20 __ року N __) в присутності
___________________________________________________________________________________
                                                                (прізвище та ініціали уповноваженої ним особи)
встановлено, що ліцензіат _____________________________________________________________
                                                                                         (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
передав ліцензію (її копію) серії ____ N ____, видану "__" _____ 20__ року
органом ліцензування ________________________________________________________________,
                                                                                                   (найменування суб'єкта господарювання)
який, використовуючи таку ліцензію, провадив господарську діяльність з надання послуг з перевезення ________________________________________________________________________
                                                                                                           (вид робіт)

Документи, що підтверджують здійснення перевезень суб'єктом господарювання, а саме: ____________________________________________, додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

____________________________________________
               (підпис)                           (прізвище та ініціали)

Члени комісії:

____________________________________________
               (підпис)                           (прізвище та ініціали)

____________________________________________
               (підпис)                           (прізвище та ініціали)

Повідомляємо про те, що "____" _____ 20___ року о __ год. _____ хв. за адресою: _________________________________________ відбудеться засідання Ліцензійної ради Укртрансінспекції України, де розглядатимуться матеріали перевірки додержання ______________________________________________________________ Ліцензійних умов.
                           (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))

Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника ліцензіата взяти участь у вищеназваному засіданні Ліцензійної ради.

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

_____________________________________
(керівник ліцензіата або уповноважена особа
(юридична особа), ліцензіат (суб'єкт підприємницької
діяльності - фізична особа - підприємець), у присутності
якого проведено перевірку)

____________
(підпис)

М. П.

_________________
(прізвище та
ініціали)

Опрос