Идет загрузка документа (129 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о выявлении недостоверных сведений в документах, поданных субъектом хозяйствования для получения лицензии

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 12.07.2013
Утратил силу

АКТ
про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії

Голова комісії _______________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: _____________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище та ініціали)
                           _____________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище та ініціали)
за участю представника(ів) ліцензіата __________________________________________________
                                                                                                                               (посада, прізвище та ініціали)

УСТАНОВИЛИ:

Під час проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (акт проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов від "__" _______ 20 __ року N __) в присутності
___________________________________________________________________________________
                                                                       (прізвище та ініціали уповноваженої ним особи)
виявлено, що _______________________________________________________________________
                                                                    (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
під час подання заяви від "__" ________ 20__ року про видачу ліцензії надав документи, в яких зазначив недостовірні відомості, а саме:
___________________________________________________________________________________
              (зазначаються недостовірні відомості, виявлені під час проведення перевірки, з порівнянням наданих
____________________________________________________________________________________
                                                              відомостей у документах, доданих до поданої заяви)
Завірена в установленому порядку копія опису, а також копії документів з недостовірними даними та документи, що вказують на недостовірність даних, які містяться у зазначених вище документах, додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

____________________________________________
             (підпис)                               (прізвище та ініціали)

Члени комісії:

____________________________________________
             (підпис)                               (прізвище та ініціали)

____________________________________________
             (підпис)                               (прізвище та ініціали)

Повідомляємо про те, що "____" _____ 20___ року о __ год. ________ хв. за адресою: ______________________________________________ відбудеться засідання Ліцензійної ради Укртрансінспекції України, де розглядатимуться матеріали перевірки додержання ___________________________________________________________ Ліцензійних умов.
                                (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))

Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника ліцензіата взяти участь у вищеназваному засіданні Ліцензійної ради.

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

_____________________________________
(керівник ліцензіата або уповноважена особа
(юридична особа), ліцензіат (суб'єкт підприємницької
діяльності - фізична особа - підприємець), у присутності
якого проведено перевірку)

____________
(підпис)

М. П.

_________________
(прізвище та ініціали)

Опрос