Идет загрузка документа (129 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о повторном нарушении лицензиатом Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров, опасных грузов, багажа железнодорожным транспортом

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 12.07.2013
Утратил силу

АКТ
про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом

Голова комісії ______________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: ____________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище та ініціали)
                           _____________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище та ініціали)
за участю представника(ів) ліцензіата __________________________________________________
                                                                                                                     (посада, прізвище та ініціали)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов від "__" ____ 20__ року N _____ та акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов від "__" ____ 20__ року N __ (в якому зафіксовано аналогічне порушення і який складений під час дії цієї самої ліцензії), у присутності _______________________________________________________________________
                                                                               (прізвище та ініціали уповноваженої особи)

УСТАНОВИЛИ:

Під час проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов виявлено, що ________________________________________________________________________
                                                                               (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
повторно допустив: __________________________________________________________________
                                                          (зазначаються повторно допущені порушення, що вчинені ліцензіатом протягом
___________________________________________________________________________________,
                                             строку дії ліцензії після застосування санкцій за аналогічне порушення)
що виявлено під час планової/позапланової перевірки.

Аналогічне порушення Ліцензійних умов було виявлено під час проведення планової/позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов
___________________________________________________________________________________,
                                                      (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
що зазначено в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов від "___" ____ 20___ року N __.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

_______________________________________________
                    (підпис)                                (прізвище та ініціали)

Члени комісії:

_______________________________________________
                    (підпис)                                (прізвище та ініціали)

_______________________________________________
                    (підпис)                                (прізвище та ініціали)

Повідомляємо про те, що "____" _____ 20___ року о _____ год. _________ хв. за адресою: ______________________________________________ відбудеться засідання Ліцензійної ради Укртрансінспекції України, де розглядатимуться матеріали перевірки додержання ________________________________________________________________ Ліцензійних умов.
                                  (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))

Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника ліцензіата взяти участь у вищеназваному засіданні Ліцензійної ради.

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

_____________________________________
(керівник ліцензіата або уповноважена особа
(юридична особа), ліцензіат (суб'єкт підприємницької
діяльності - фізична особа - підприємець), у присутності
якого проведено перевірку)

____________
(підпис)

М. П.

_________________
(прізвище та ініціали)

Опрос