Идет загрузка документа (129 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт [о проведении проверок соблюдения Лицензионных условий на услуги по перевозке пассажиров, опасных грузов, багажа железнодорожным транспортом]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 12.07.2013
Утратил силу

АКТ

                           проведення _____________________________________________
                                                                                                   (планової/позапланової)
                                        перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

                                                    від "___" _______ 20   р.           N _____

________________________________________
(назва населеного пункту, де проводиться перевірка)

______________________
(номер та дата посвідчення)

Голова комісії _______________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: _____________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище та ініціали)
                           _____________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище та ініціали)
за участю представника(ів) ліцензіата __________________________________________________,
                                                                                                                                  (посада, прізвище та ініціали)
посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2013 року N 321, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України _______ за N ______, N _____ з "__" ___ 20__ року до "__" ___ 20__ року у __________________________________________________________________________________,
                                                        (найменування ліцензіата (прізвище, ім'я та по батькові))
місцезнаходження (місце проживання) _________________________________________________,

ліцензія: серія ___, N ________, видана "__" ____ 20__ року

__________________________________________________________________________________,
                                                          (найменування органу ліцензування, що її видав)

на провадження господарської діяльності з перевезення __________________________________,

__________________________________________________________________________________

у присутності керівника ліцензіата або уповноваженої ним особи
__________________________________________________________________________________
                                                (посада, прізвище, ініціали керівника або уповноваженої ним особи)

провели планову/позапланову перевірку додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2013 року N 321, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України ______ 2013 року за N ________ (далі - Ліцензійні умови).

Про проведення перевірки мене повідомили за ____ календарних днів.

Перед початком перевірки мені було роз'яснено положення розділу IV Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2013 року N 322, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України ______ 2013 року за N _______, стосовно прав та обов'язків уповноваженої особи ліцензіата під час проведення перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.

 

_____________________________
(дата, підпис, прізвище та ініціали)

Під час проведення планової/позапланової перевірки встановлено:

N
з/п

Пункт, абзац ЛУ*, ПК**

Питання

Підтвердні документи

Висновок

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

____________
* ЛУ - Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2013 року N 321, зареєстровані у Міністерстві юстиції України ______ за N _____.

** ПК - Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 28 травня 2013 року N 322, зареєстрований у Міністерстві юстиції України ___________ за N ______.

Цей акт складено на ____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

__________________________________________
              (підпис)                           (прізвище та ініціали)

Члени комісії:

__________________________________________
              (підпис)                           (прізвище та ініціали)

__________________________________________
              (підпис)                           (прізвище та ініціали)

Зауваження (заяви, повідомлення) ліцензіата щодо проведеної планової/позапланової перевірки: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

_____________________________________
(керівник ліцензіата або уповноважена особа
(юридична особа), ліцензіат (суб'єкт підприємницької
діяльності - фізична особа - підприємець), у присутності
якого проведено перевірку)

____________
(підпис)

М. П.

_________________
(прізвище та ініціали)

 

Опрос