Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение о территориальном подразделении по вопросам предупреждения и выявления коррупции Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.07.2013
Утратил силу

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про територіальний підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби України з надзвичайних ситуацій

1. Примірне положення про територіальний підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - Положення) визначає правовий статус, компетенцію, завдання, функції, права та організаційну структуру територіального підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.

2. Територіальний підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Підрозділ) утворюється за рішенням Голови ДСНС України у ГУ (У) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні органи) і є їх структурним підрозділом.

3. Підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами Міністерства оборони України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, міжнародними договорами України, іншими нормативними актами та цим Положенням.

4. Підрозділ при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими підрозділами територіального органу, правоохоронними органами та органами досудового слідства (далі - правоохоронні органи), іншими державними органами в установленому порядку.

5. Основним завданням Підрозділу є:

участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері профілактичної діяльності з питань боротьби з корупцією, хабарництвом, зловживанням службовим становищем та іншими правопорушеннями з боку осіб рядового і начальницького складу та працівників територіального органу, пов'язаним з виконанням службових обов'язків;

здійснення заходів, спільно з правоохоронними органами, спрямованих на захист та забезпечення безпеки посадових осіб територіального органу;

виявлення й попередження, самостійно або спільно з правоохоронними органами, фактів злочинних дій, корупції, зловживання службовим становищем та інших правопорушень особами рядового і начальницького складу та працівниками територіального органу; забезпечення всебічної й об'єктивної перевірки та внесення пропозицій щодо реагування на них;

здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання корупції, зловживання службовим становищем та інші правопорушення особами рядового і начальницького складу та працівниками територіального органу, усунення чинників, що допускають можливе їх виникнення;

участь у попередженні проникнення до кадрового складу територіальних органів осіб, які мають злочинні наміри, розроблення заходів, спрямованих на вдосконалення перевірки кандидатів, що підлягають призначенню на посади в територіальний орган;

участь у проведенні заходів контролю за організацією захисту інформації з обмеженим доступом у територіальному органі;

здійснення заходів контролю за дотриманням особами рядового і начальницького складу та працівниками територіального органу норм чинного законодавства.

Підрозділ, відповідно до покладених на нього завдань:

за дорученням керівництва ДСНС України в межах компетенції представляє інтереси ДСНС України у державних та правоохоронних органах;

у межах компетенції бере участь у проведенні службових розслідувань та перевірках у підрозділів територіального органу;

у межах компетенції надає керівництву територіального органу пропозиції щодо вдосконалення роботи структурних підрозділів;

вивчає та погоджує повторний прийом на службу до територіального органу раніше звільнених осіб;

бере участь в організації профілактичної роботи серед осіб рядового і начальницького складу та працівників територіального органу, спрямованої на попередження фактів порушення режиму таємності, втрати спеціальної та оперативної техніки, зброї, боєприпасів, документів суворої звітності;

бере участь у розгляді звернень юридичних і фізичних осіб з питань, що належать до компетенції Підрозділу;

отримує та аналізує інформацію про можливі протиправні дії щодо осіб рядового і начальницького складу та працівників територіального органу, їх близьких родичів та самостійно або за участю правоохоронних органів розробляє відповідні заходи протидії;

здійснює інформаційно-аналітичну роботу відповідно до поставлених завдань і функцій та веде відповідний облік отриманої інформації;

узагальнює та вдосконалює роботу із запобігання корупції та службових зловживань у територіальному органі, розробляє та надає керівництву відповідні пропозиції;

готує проекти документів для прийняття управлінських рішень з питань безпеки та запобігання проявам корупції;

бере участь у проведенні комплексних перевірок роботи підрозділів територіального органу у межах компетенції Підрозділу, організовує цільові перевірки з окремих питань службової діяльності;

бере участь в організаційно-кадрових заходах з метою оцінки ділових якостей осіб рядового і начальницького складу та працівників територіального органу;

надає у межах компетенції пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у здійсненні правопорушень та осіб, що грубо порушили накази ДСНС України;

ініціює перед керівником територіального органу питання щодо надсилання запитів посадовим особам структурних підрозділів територіального органу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України, для отримання документів й необхідної інформації, консультацій, висновків фахівців, спеціалістів інших державних органів з питань, що потребують спеціальних знань, потрібних для виконання покладених на Підрозділ завдань і функцій;

залучає, за рішенням керівництва ДСНС України, фахівців структурних підрозділів територіального органу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України, для вирішення покладених на Підрозділ завдань;

за результатами проведених службових розслідувань і перевірок вносити на розгляд керівництва територіального органу пропозиції щодо застосування заохочень або стягнень до осіб рядового і начальницького складу та працівників цього органу;

користується інформаційними, телекомунікаційними системами та засобами зв'язку, транспортом та іншими технічними засобами територіального органу;

створює й використовує в інтересах безпеки територіального органу локальні інформаційні системи;

має право на безперешкодний доступ на об'єкти, території, приміщення структурних підрозділів територіального органу, підприємств, установ та організацій, які перебувають у зоні відповідальності територіального органу та належать до сфери управління ДСНС України, за службовим посвідченням;

у порядку, визначеному чинним законодавством, має право отримувати від осіб рядового і начальницького складу та працівників територіального органу письмові пояснення та отримувати необхідну документацію;

бере участь у проведенні процесуальних дій та інших заходів у територіальному органі та підпорядкованих йому підрозділах за погодженням з відповідними правоохоронними органами;

має право запрошувати осіб рядового і начальницького складу та працівників територіального органу до службових приміщень Підрозділу для опитування з метою отримання необхідних відомостей з питань, віднесених до компетенції Підрозділу;

вносить керівництву територіального органу пропозиції щодо захисту законних прав та інтересів осіб рядового і начальницького складу та працівників.

6. Внутрішнє діловодство Підрозділу ведеться окремо з урахуванням вимог діловодства, встановлених у ДСНС України.

7. Покладення на Підрозділ обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, а також обмежують виконання покладених на нього завдань, не допускається.

8. Перевірка діяльності Підрозділу здійснюється працівниками Управління внутрішнього аудиту та протидії корупції ДСНС України (далі - Управління) за дорученням Голови ДСНС України.

9. Заохочення та притягнення керівника і працівників Підрозділу до дисциплінарної відповідальності, позбавлення (або зменшення розміру) премії здійснюється керівником територіального органу з обов'язковим погодженням з начальником Управління або особою, яка його заміщає.

10. Призначення осіб начальницького складу і працівників на посади та звільнення з посад у Підрозділ здійснюється керівником територіального органу управління тільки після письмового погодження з начальником Управління чи особи, яка його заміщає.

Пропозиції щодо призначення керівника Підрозділу подаються начальником Управління чи особою, яка його заміщає.

11. Керівник Підрозділу:

здійснює загальне керівництво роботою Підрозділу;

забезпечує виконання завдань, покладених на Підрозділ;

розподіляє обов'язки між працівниками Підрозділу;

затверджує посадові інструкції працівників Підрозділу;

вносить начальнику Управління пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади, а також заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Підрозділу і проведення спільних заходів з підрозділами внутрішнього аудиту;

забезпечує взаємодію Підрозділу з іншими підрозділами територіального органу та правоохоронними органами;

розглядає особисто звернення юридичних та фізичних осіб, що надходять до Підрозділу, надає доручення щодо їх перевірок і приймає за їх результатами відповідні рішення;

забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у підпорядкованому Підрозділі;

за дорученням керівництва ДСНС у межах компетенції представляє інтереси ДСНС у державних та інших органах;

організовує або бере особисту участь у проведенні службових розслідувань та перевірки в межах компетенції у підрозділах територіального органу;

у межах компетенції надає керівництву територіального органу пропозиції щодо вдосконалення роботи структурних підрозділів;

вивчає та погоджує повторний прийом на службу до територіального органу раніше звільнених осіб;

бере участь в організації профілактичної роботи серед осіб рядового і начальницького складу та працівників територіального органу, спрямованої на попередження проявів корупції та фактів порушення режиму таємності, втрати спеціальної та оперативної техніки, зброї, боєприпасів, документів суворої звітності;

отримує та аналізує інформацію про можливі протиправні дії щодо осіб рядового і начальницького складу та працівників територіального органу, їх близьких родичів та розробляє відповідні заходи протидії;

узагальнює роботу із запобігання корупції та службових зловживань у територіальному органі, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення;

готує проекти документів для прийняття управлінських рішень з питань безпеки та запобігання проявам корупції;

бере участь у проведенні комплексних перевірок роботи підрозділів територіального органу у межах компетенції Підрозділу, організовує цільові перевірки з окремих питань службової діяльності;

бере участь в організаційно-кадрових заходах з метою оцінки ділових якостей осіб рядового і начальницького складу та працівників територіального органу;

надає у межах компетенції пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у здійсненні правопорушень та осіб, що грубо порушили накази ДСНС України;

ініціює перед керівником територіального органу питання щодо надсилання запитів посадовим особам структурних підрозділів територіального органу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України, для отримання документів й необхідної інформації, консультацій, висновків фахівців, спеціалістів інших державних органів з питань, що потребують спеціальних знань, потрібних для виконання покладених на Підрозділ завдань і функцій;

залучає, за рішенням керівництва ДСНС України, фахівців структурних підрозділів територіального органу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України, для вирішення покладених на Підрозділ завдань;

за результатами проведених службових розслідувань і перевірок вносити на розгляд керівництва територіального органу пропозиції щодо застосування заохочень або стягнень до осіб рядового і начальницького складу та працівників цього органу;

користується інформаційними, телекомунікаційними системами та засобами зв'язку, транспортом й іншими технічними засобами територіального органу;

створює й використовує в інтересах безпеки територіального органу локальні інформаційні системи;

має право на безперешкодний доступ на об'єкти, території, приміщення структурних підрозділів територіального органу, підприємств, установ та організацій, які перебувають у зоні відповідальності територіального органу та належать до сфери управління ДСНС України, за службовим посвідченням;

у порядку, визначеному чинним законодавством, має право отримувати від осіб рядового і начальницького складу та працівників територіального органу письмові пояснення та отримувати необхідну документацію;

бере участь у проведенні процесуальних дій та інших заходів у територіальному органі та підпорядкованих йому підрозділах за погодженням з відповідними правоохоронними органами;

має право запрошувати осіб рядового і начальницького складу та працівників територіального органу до службових приміщень Підрозділу для опитування з метою отримання необхідних відомостей з питань, віднесених до компетенції Підрозділу;

вносить керівництву територіального органу пропозиції щодо захисту законних прав та інтересів осіб рядового і начальницького складу та працівників;

виконує в межах компетенції завдання, визначені начальником Управління.

Несе відповідальність за:

виконання покладених на Підрозділ завдань і функцій, передбачених цим Положенням;

належну організацію діяльності Підрозділу, дотримання законності в службовій діяльності його працівниками;

дотримання трудової та виконавської дисципліни у Підрозділі;

професійну підготовку та виховну роботу з працівниками Підрозділу;

створення належних умов з охорони праці працівників Підрозділу;

збереження інформації про державну та службову таємницю, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

12. Керівник Підрозділу підзвітний керівникові територіального органу та підзвітний і підконтрольний начальнику Управління чи особі, яка його заміщає.

13. Особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту Підрозділу при виконанні службових обов'язків мають право носити цивільний одяг.

14. Матеріально-технічне забезпечення Підрозділу (приміщення, оргтехніка, службовий транспорт тощо) здійснюється керівником територіального органу.

15. Кваліфікаційні вимоги:

на посаду керівника Підрозділу призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста у галузі права, економіки або цивільного захисту та стажем роботи в державній службі або службі цивільного захисту не менше п'яти років.

Опрос