Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление об участии в земельных торгах

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.07.2013

ЗАЯВА
про участь у земельних торгах

1. Об'єкт земельних торгів

Лот*
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування об'єкта земельних торгів)
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (місце розташування об'єкта земельних торгів)
_____________________________________________________________________________________

Земельна ділянка площею _______________________________, що розташована ________________
_____________________________________________________________________________________

2. Заявник

2.1. Юридична особа
____________________________________________________________________________________
                                                                                               (повне найменування заявника)

Керівник ____________________________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Ідентифікаційний код заявника за                                        
ЄДРПОУ

2.2. Фізична особа
____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Громадянин(ка) ______________________________________________________________________
                                                                                   (повна офіційна назва держави)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

 

____________
* Заповнюється у разі, коли нерухоме військове майно відчужується разом із земельною ділянкою, на якій воно розташоване

3. Інформація про заявника

  
(поштовий індекс)

_________________________________________________________________
                                 (місцезнаходження або місце проживання заявника)


 
               (телефон) 

 
              (телефакс)


Заявник або уповноважена ним особа (представник) _____________________________________
                                                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
Паспорт: серія _______ N _______________________, виданий ___ _______________ 20__ року
__________________________________________________________________________________
                                                                                   (назва органу, що видав паспорт)

Документи

Обов'язкові для всіх заявників

  

Заява про участь у земельних торгах, на __ арк. у 3 прим.

 

Номери банківських рахунків для розрахунків за придбання об'єкта на ____ арк. в 1 прим.

  

Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, на ____ арк. в 1 прим.

  

Документ, що підтверджує внесення гарантійного внеску в розмірі 5 відсотків стартової ціни лота, на ____ арк. в 1 прим.


 

Для юридичних осіб
Засвідчена підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах, копії установчих документів на ___ арк. в 1 прим.

 

Засвідчені підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах, копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій на ____ арк. в 1 прим.

  

Копія довідки про взяття на облік платника податків на ____ арк. в 1 прим.

 

Рішення уповноваженого органу на участь у земельних торгах на __ арк. в 1 прим.

 

Документ щодо призначення керівника на __ арк. в 1 прим.


 

Для фізичних осіб

Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті

 

Копія довідки про ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (крім осіб, що відповідно до законодавства не мають ідентифікаційного номера) (для фізичних осіб - громадян України) на __ арк. в 1 прим.

  

Засвідчена підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах, копія довідки про взяття на облік платника податків (для фізичних осіб - підприємців) на ____ арк. в 1 прим.


Наявність документа позначається знаком
 

___________________
     (підпис заявника або
уповноваженої ним особи)

М.П.

Дата заповнення заяви
___ ___________ 20___ р.

 

Прийнято від заявника
всього ___ арк.

____________________
(підпис особи організатора аукціону)

М.П.

Вхідний номер _______
Дата прийняття заяви
___ ____________20___ р.

____________
Примітка. Заява заповнюється державною мовою друкованими літерами. Виправлення не допускаються. Додаткові відомості та документи, не передбачені за формою заяви, але необхідні для її розгляду, подаються організатору земельних торгів за згодою заявника.

Опрос