Идет загрузка документа (353 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол заседания членов аукционной комиссии [относительно продажи на аукционах основных средств в потребительской кооперации]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.07.2013

Протокол N
засідання членів аукціонної комісії
_______________________________
(назва підприємства - організатора аукціону)

м. (с.) ____________

"___" ____________ 20__ р.

Всього членів аукціонної комісії ____ чол.

Присутні: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Відсутні: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Порядок денний: Про результати підготовчої роботи до проведення призначеного на "___" ____________ 20__ р. аукціону з продажу доручених _________________________________________
                                                                                                                                     (назва споживчого товариства, споживспілки,
________________________________________________________ для реалізації аукціонних основних
                                                                 підприємства)
засобів згідно з договором N ____ від ____________ 20__ р., а саме:
______________________________________________________________________________________
                                                                                   (надається назва лота, стартова ціна)

Слухали голову аукціонної комісії ________________________________________________________,
                                                                                                                          (посада, прізвище, ім'я по батькові)
який доповів про проведену роботу з підготовки до проведення аукціону, зокрема;

· всі необхідні документи стосовно аукціонних основних засобів та їх продажу отримані (у разі іншого - зазначити, які документи відсутні).

· оголошення розміщені на телебаченні (дата)__________________, радіо (дата)__________________,
у пресі: 1. ____________________________________________________________________________,
2. ___________________________________________________________________________________,
3. ___________________________________________________________________________________,
                                                                             (зазначається назва видання, дата та номер)
- для участі в аукціоні зареєстровано ________ учасників, а саме :
1. ____________________________________________________________________________________
                     (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи (представника юр. особи)
зареєстрований за N ____ "___" ____________ 20__ р., реєстраційний внесок сплачено в сумі _______ грн. "___" ____________ 20__ р., гарантійний внесок учасника аукціону в сумі ________ грн. сплачено "___" ____________ 20__ р.

2. ____________________________________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
зареєстрований за N ____ "___" ____________ 20__ р., реєстраційний внесок сплачено в сумі ________ грн. "___" ____________ 20__ р., гарантійний внесок учасника аукціону в сумі __________ грн. сплачено "___" ____________ 20__ р.

(і т. д. наводиться інформація про всіх зареєстрованих учасників аукціону)

Вирішили: Підготовка до проведення аукціону проведена відповідно до Методичних рекомендацій про порядок продажу на аукціонах основних засобів в споживчій кооперації України і аукціонна комісія організатора аукціону _____________________________________________________________
                                                                                                                                   (назва організації)
готова до проведення аукціону.

Голова аукціонної комісії

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Члени аукціонної комісії:

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

 

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

 

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

 

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Примітка: У разі неготовності до проведення аукціону у протоколі зазначаються причини.

 

Опрос