Идет загрузка документа (353 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт приема-передачи основных средств, как долгосрочных финансовых инвестиций потребительского общества, потребсоюза в уставный (составной) капитал

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.07.2013

АКТ
приймання-передачі основних засобів, як довгострокових фінансових інвестицій
______________________________
(назва)
споживчого товариства, споживспілки до статутного (складеного) капіталу
______________________________
(назва)
підприємства
станом на "___" ____________ 20__ рік

місто (село) ________________

"___" ____________ 20__ рік

Відповідно до постанови ________________________________________________________________
                                                                                 (назва вищого органу управління або уповноваженого ним органу,
______________________________________________________________________________________
                                         споживчого товариства, споживспілки від "___" ____________ 20__ р. N ___)

Голова комісії:

_______________________
(ініціали, прізвище)

голова правління (заступник голови правління)
_________________ споживчого товариства, споживспілки
                (назва)

Члени комісії:

_______________________
(ініціали, прізвище)

 

головний бухгалтер (заступник головного бухгалтера)
_________________ споживчого товариства, споживспілки
                 (назва)

_______________________
(ініціали, прізвище)

фінансист, економіст, юрист
_________________ споживчого товариства, споживспілки
                 (назва)

_______________________
(ініціали, прізвище)

директор _________________ підприємства
                                       (назва)

_______________________
(ініціали, прізвище)

головний бухгалтер __________________ підприємства
                                                              (назва)

здійснили передачу основних засобів, як довгострокових фінансових інвестицій споживчого товариства, споживспілки до статутного (складеного) капіталу _________________________________
                                                                                                                                                                                 (назва)
підприємства

станом на "___" ____________ 20__ р.

(грн.)

Порядковий номер

Інвентарний номер

Найменування основних засобів та коротка їх характеристика

Рік введення в дію

Вартість на "___" ____________ 20__ р.

Первісна

Знос

Балансова (залишкова)

1

2

3

4

5

6

7

Основні засоби, що зараховані до стратегічного майна:

Будівлі та споруди

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

 

Інші основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

Основні засоби, що зараховані до нестратегічного майна:

Будівлі та споруди

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

Інші основні засоби

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

Всього ___________________________________________________________________________ грн.
                                                                                                            (літерами)

Акт приймання-передачі складено у чотирьох примірниках.

Голова комісії:

______________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

______________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Основні засоби передали:
Голова правління (заступник голови правління)
споживчого товариства, споживспілки,
голова комісії

 
 
 
______________
(підпис)

 
 
 
_______________________
(ініціали, прізвище)

М. П.
Головний бухгалтер (заступник головного
бухгалтера) споживчого товариства,
споживспілки

 
 
 
______________
(підпис)

 
 
 
_______________________
(ініціали, прізвище)

Матеріально відповідальна особа споживчого
товариства, споживспілки

 
______________
(підпис)

 
_______________________
(ініціали, прізвище)

Основні засоби прийняли:
Директор _______________ підприємства
                                     (назва)

 
______________
(підпис)

 
_______________________
(ініціали, прізвище)

М. П.
Головний бухгалтер ____________ підприємства
                                                         (назва)

 
______________
(підпис)

 
_______________________
(ініціали, прізвище)

Матеріально відповідальна особа
________________ підприємства
                (назва)

 
______________
(підпис)

 
_______________________
(ініціали, прізвище)

Опрос