Идет загрузка документа (353 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о реализации аукционных основных средств

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.07.2013

ДОГОВІР
про реалізацію аукціонних основних засобів

місто _________________
село

"___" ____________ 20__ р.

Споживче товариство, споживспілка, підприємство, об'єднання
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (найменування)
в особі _____________________________________, що діє на підставі Статуту (далі - Підприємство),
                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з однієї сторони та _________________________________________, що діє на підставі Статуту (далі -
                                                           (найменування підприємства, організації)
Організатор аукціону) з другої сторони уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору, права та обов'язки сторін

1.1. Підприємство доручає Організатору аукціону реалізацію аукціонних основних засобів вартістю _______________________________________________ грн., в т. ч. ПДВ _________ грн. (додаток: акт
                                         (цифрами та літерами)
приймання-передачі на аукціон (повернення з аукціону) основних засобів та документів на об'єкти нерухомості та інших основних засобів (далі - акт), який є невід'ємною частиною цього договору).

1.2. Організатор аукціону забезпечує реалізацію зазначених в акті аукціонних основних засобів у відповідності до законодавства. При реалізації основних засобів керується Методичними рекомендаціями про порядок продажу на аукціонах основних засобів в споживчій кооперації України.

1.3. Комісійна винагорода організатору аукціону встановлюється від продажної ціни лота основних засобів (будівлі, споруди, передавальні пристрої) ____ відсотків, інших ____ відсотків.

1.4. Продані та/або нереалізовані з аукціону аукціонні основні засоби організатор аукціону повертає Підприємству за актом.

2. Відповідальність

2.1. Організатор аукціону несе повну відповідальність за збереження переданих йому аукціонних основних засобів та документів, прийнятих за актом приймання-передачі.

2.2. У разі невиконання умов цього договору сторони вирішують спір у добровільному порядку, а при недосягненні згоди спір розглядається у суді.

3. Термін дії договору

3.1. Договір діє з моменту підписання до повного виконання сторонами своїх зобов'язань по цьому договору.

4. Юридичні адреси

 

Підприємство:

Організатор аукціону:

______________________________________________
(найменування, адреса)
______________________________________________

поточний рахунок ________________________
______________________________________________
______________________________________________
(ідентифікаційний код)

______________________________________________
(індивідуальний податковий номер, номер
свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ)

______________________________________________
(підпис, посада, прізвище, ініціали)

______________________________________________
(найменування, адреса)
______________________________________________

поточний рахунок ________________________
______________________________________________
______________________________________________
(ідентифікаційний код)

______________________________________________
(індивідуальний податковий номер, номер
свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ)

______________________________________________
(підпис, посада, прізвище, ініціали)

М. П.

М. П.

Додатки:

1. Акт приймання-передачі на аукціон (позернення з аукціону) основних засобів та документів на об'єкти нерухомості та інших основних засобів від "___" ____________ 20__ р. N _____.

2. Копія постанови вищого органу управління споживчого товариства, споживспілки, їх підприємства або уповноваженого ним органу про продаж основних засобів на аукціоні.

3. Копії свідоцтва на право власності та документа на право землекористування.

4. Копії технічної документації та інших документів.

Опрос