Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение о проведении/непроведении документальной невыездной внеплановой электронной проверки [плательщиков налогов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.07.2013
Утратил силу

РІШЕННЯ

                                                     від "____" __________ 20__ року N ______
                                                               про ____________________
                                                                                             (проведення/непроведення)
                             документальної невиїзної позапланової електронної перевірки

I. __________________________________________________________________________________
(найменування територіального органу Міндоходів України, який розглядав заяву про проведення електронної перевірки)
на підставі підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 глави 8 розділу II Податкового кодексу України за результатами розгляду наданої _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта1 (для фізичної особи - підприємця), місцезнаходження)
заяви від "____" ______________ 20___ року, документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків (зборів), наданих зазначеним платником в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб, та податкової інформації, наявної в територіальному органі Міндоходів України, прийняв рішення про __________________________________________  
                                                                                                                                            (проведення/непроведення)
документальної невиїзної позапланової електронної перевірки.

II. Рішення про непроведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки ___________________________________________________________________________________
                                               (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків)
прийнято __________________________________________________________________________
(найменування територіального органу Міндоходів України, який розглядав заяву про проведення електронної перевірки)
у зв'язку із __________________________________________________________________________
        (обставини, визначені Порядком подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної
     позапланової електронної перевірки та прийняття рішення територіальним органом Міністерства доходів і зборів
  України про проведення такої перевірки, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 03 червня
          2013 року N 143, а також перелік встановлених територіальним органом Міндоходів України підстав, що не
                                                            дають можливості провести електронну перевірку)

______________________________________
Керівник територіального органу Міндоходів України

М. П.

____________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

Примірник рішення отримано "____" ____________ 20__ року.

________________________________________________
(посада особи платника податків або уповноважений представник)

____________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

___________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це територіальний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.

Опрос