Идет загрузка документа (263 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Плановый объем расходов по бюджетной программе КПКРК 6611010 "Руководство и управление в сфере государственного имущества"

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.07.2013

Плановий обсяг видатків на ____ рік за бюджетною програмою КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна"

тис. грн.

КЕКВ

Найменування статті

Планові видатки

1

2

3

I Керівництво та управління у сфері державного майна

2110

Оплата праці працівників, всього

 

2120

Нарахування на оплату праці, всього

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, всього

 

 

в тому числі

 

 

1. Придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції

 

 

2. Придбання та виготовлення посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів

 

 

3. Придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань

 

 

4. Придбання матеріалів, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території

 

 

5. Придбання малоцінних предметів (телефонні апарати, калькулятори, інвентар)

 

 

6. Придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки

 

 

7. Придбання паливно-мастильних матеріалів

 

 

8. Придбання запчастин та комплектуючих до транспортних засобів

 

 

9. Інші (розписати)

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних) (+ оплата інших комунальних послуг), всього

 

 

в тому числі:

 

 

1. Оплата послуг сторонніх фахівців, всього:

 

 

в тому числі:

 

 

Охорона приміщень

 

 

Витрати, пов'язані з виконанням організаційних функцій орендодавця

 

 

Виконання функцій управління державним майном

 

 

Інші послуги

 

 

2. Оплата послуг із страхування транспортних засобів, цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування водіїв, страхування приміщень, всього

 

 

3. Транспортні послуги, всього

 

 

4. Оплата за оренду приміщень, всього

 

 

5. Оплата з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації тощо, всього

 

 

в тому числі:

 

 

технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної та офісної техніки

 

 

технічне обслуговування та ремонт техніки, електрообладнання

 

 

обслуговування систем пожежогасіння, охоронної сигналізації

 

 

перезарядка вогнегасників, картриджів, тонерів

 

 

інші послуги

 

 

6. Оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення, всього

 

 

в тому числі:

 

 

надання доступу до бази даних ІПС "Ліга:Закон" та системи "Законодавство"

 

 

супроводження та обслуговування систем технічного захисту інформації

 

 

7. Оплата послуг з побудови, створення і впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежогасіння, систем технічного захисту інформації, всього

 

 

в тому числі:

 

 

створення та впровадження системи технічного захисту інформації

 

 

8. Поточний ремонт приміщень

 

 

9. Оплата банківських послуг

 

 

10. Послуги зв'язку

 

 

11. Поштові послуги

 

 

12. Оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій

 

 

13. Інші послуги

 

 

в тому числі:

 

 

технічна інвентаризація захисних споруд

 

 

утримання майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств

 

2250

Видатки на відрядження

 

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

2282

Підвищення кваліфікації працівників

 

2800

Інші поточні видатки

 

 

Оплата податків та зборів (розписати)

 

 

Судовий збір

 

 

Відрахування грошових коштів профспілковим організаціям

 

 

Інші видатки

 

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 

3130

Капітальний ремонт

 

II Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності

2240

Супроводження, технічна підтримка та розвиток програмно-технічного комплексу "Єдиний реєстр об'єктів державної власності"

 

2240

Супроводження, технічна підтримка та розширення функцій системи автоматичного збору та обробки звітів по об'єктах Єдиного реєстру об'єктів державної власності

 

III Інформатизація діяльності державних органів приватизації

2240

1. Придбання ліцензійного програмного забезпечення (у т. ч. на заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна)

 

2240

2. Супроводження, технічна підтримка та розвиток автоматизованих інформаційних систем (у т. ч. на заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна)

 

2240

3. Створення автоматизованих інформаційних систем (у т. ч. на заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна)

 

2240

4. Створення і модернізація локальної комп'ютерної мережі

 

2240

5. Технічне обслуговування комп'ютерного обладнання

 

2240

6. Підтримка сторінки Фонду в Інтернет (інформаційне наповнення WEB-сайту)

 

3110

7. Закупівля комп'ютерної техніки

 

IV Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна

 

1. Забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації

 

2210

Придбання витратних матеріалів та комплектуючих до комп'ютерної техніки, пасивного мережевого обладнання

 

2240

Технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки

 

2240

Послуги зв'язку

 

2281

Науково-технічні розробки

 

2240

Інші видатки

 

 

2. Оплата послуг, що надаються суб'єктами господарювання, залученими до робіт з проведення аукціонів, особами та організаціями, залученими до робіт з передприватизаційної підготовки, реструктуризації, проведення обов'язкового екологічного аудиту, приватизації, охорони та збереження об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду у державну власність, до їх подальшого продажу, наданням юридичних послуг, послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, зберігачами цінних паперів, уповноваженими особами, діяльність яких пов'язана з розміщенням цінних паперів на міжнародних ринках

 

2240

Оплата послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, що залучаються для проведення оцінки майна в процесі приватизації (корпоратизації), оцінки об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність

 

2240

Оплата послуг, що надаються суб'єктами господарювання, залученими до робіт з проведення аукціонів, зокрема аукціонів без оголошення ціни, спеціалізованих аукціонів за гроші, відкритих грошових регіональних аукціонів з продажу об'єктів, що підлягають приватизації (в тому числі разом із земельними ділянками державної власності)

 

2240

Забезпечення функціонування галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна

 

2281

Науково-дослідні роботи

 

2240

Оплата послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з передприватизаційної підготовки, реструктуризації, проведення обов'язкового екологічного аудиту, приватизації, охорони та збереження об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність, до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг, проведення державної реєстрації прав власності

 

2240

Оплата послуг, що надаються зберігачами цінних паперів

 

2240

Оплата послуг, що надаються уповноваженими особами, діяльність яких пов'язана з розміщенням цінних паперів на міжнародних ринках

 

2800

Інші поточні видатки

 

 

3. Оплата послуг, що надаються радниками (уповноваженими особами) під час підготовки до продажу пакетів акцій

 

2240

Послуги радників

 

2240

ПДВ на міжнародні контракти

 

 

4. Проведення інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань проведення приватизації, управління майном державного сектору в процесі приватизації, висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації

 

2240

Витрати на виконання Державної програми приватизації на підставі укладених угод з телерадіокомпаніями України

 

2240

Публікації в пресі, в Україні та за кордоном щодо висвітлення приватизаційних процесів в Україні, рекламні та пропагандистські послуги, проведення соціальних досліджень, круглих столів та інше

 

2240

Видання інформаційно-довідникової літератури з питань приватизації, виготовлення рекламної продукції (буклети, плакати, макети)

 

2240

Послуги електронного зв'язку

 

 

5. Фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації

 

2240

Консультації з питань міжнародного права, оплата послуг нотаріусів, оплата депозитарних послуг та послуг реєстраторів, в тому числі за межами України

 

2240

Оплата перекладачів та легалізації документів, які підтверджують майнові права держави, та пов'язаного з цим листування, перекладів нормативних актів інших держав з питань купівлі-продажу цінних паперів

 

2800

Оплата державного мита за нотаріальне оформлення документів, які підтверджують майнові права держави

 

 

6. Видання та розповсюдження офіційних друкованих видань державних органів приватизації

 

2210

Послуги з друку "Державного бюлетеня про приватизацію" з додатком - газетою "Відомості приватизації". Придбання паперу, плівок-кальок для фотоформ, витратних матеріалів для друку

 

2240

Експедирування

 

 

7. Оплата послуг, що надаються закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами

 

2282

Проведення семінарів з підготовки та перепідготовки кадрів, навчання працівників Фонду

 

2282

Проведення семінарів з навчання директорів, менеджерів підприємств, що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами

 

 

8. Послуги сторонніх осіб та організацій, пов'язані з підготовкою до продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації

 

2240

Роботи з визначення меж земельних ділянок, закріплення їх межовими знаками

 

2240

Виготовлення документації із землеустрою, нанесення червоних ліній

 

2240

Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок державної власності

 

2240

Публікації в пресі щодо конкурсу з відбору розробників документації із землеустрою для підготовки до продажу земельних ділянок

 

2800

Інші поточні видатки

 

ВСЬОГО

 

Керівник

Головний бухгалтер

Опрос