Идет загрузка документа (180 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол участковой комиссии по всеукраинскому референдуму о подсчете голосов участников всеукраинского референдума

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.07.2013

ПРОТОКОЛ
дільничної комісії з всеукраїнського референдуму про підрахунок голосів учасників всеукраїнського референдуму

("____________________________________________________________________________________
(формулювання питання, винесеного на всеукраїнський референдум)
____________________________________________________________________________________")

__________________ дільниця N ___
   (звичайна/спеціальна)

Територіальний округ N ___

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження дільничної комісії - село, селище, місто із зазначенням відповідно району, області,
Автономної Республіки Крим
_____________________________________________________________________________________
або назва та поштова адреса відповідного закладу, установи)

Відповідно до статті 86 Закону України "Про всеукраїнський референдум" при підрахунку голосів учасників всеукраїнського референдуму на дільниці дільнична комісія з всеукраїнського референдуму встановила:

1) кількість бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі, одержаних дільничною комісією з всеукраїнського референдуму,* -

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

__________
(цифрами)

2) кількість невикористаних бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі,** -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

__________
(цифрами)

3) кількість учасників всеукраїнського референдуму, внесених до списку учасників всеукраїнського референдуму на дільниці (на момент закінчення голосування), -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

__________
(цифрами)

4) кількість учасників всеукраїнського референдуму, які отримали бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

__________
(цифрами)

5) кількість учасників всеукраїнського референдуму, які взяли участь у голосуванні, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

__________
(цифрами)

6) кількість бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі, визнаних недійсними,*** -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

__________
(цифрами)

7) кількість голосів учасників всеукраїнського референдуму, поданих на підтримку питання всеукраїнського референдуму, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

__________
(цифрами)

8) кількість голосів учасників всеукраїнського референдуму, поданих проти питання всеукраїнського референдуму, -

 

_______________________________________________________________________
(прописом)
_______________________________________________________________________

__________
(цифрами)

____________
* Кількість бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі (далі - бюлетені), одержаних дільничною комісією з всеукраїнського референдуму, з урахуванням актів (за наявності), зазначених у частині тринадцятій статті 79, частині четвертій статті 81 Закону України "Про всеукраїнський референдум" (далі - Закон);

** Зазначається сумарна кількість бюлетенів:

- які залишилися у членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму після закінчення голосування;

- зіпсовані бюлетені, повернуті учасниками всеукраїнського референдуму.

Невикористані бюлетені погашаються дільничною комісією з всеукраїнського референдуму до відкриття виборчих скриньок.

*** Недійсним вважається бюлетень, що знаходився у виборчій скриньці:

- на якому не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, який його видав;

- якщо у бюлетені зроблено більш як одну позначку у відповідних квадратах;

- якщо не поставлено жодної позначки;

- якщо не відокремлено контрольний талон бюлетеня;

- якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення учасника всеукраїнського референдуму.

Цей протокол складено дільничною комісією з всеукраїнського референдуму у кількості ____ примірників, що на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.

Усі примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова
дільничної комісії з всеукраїнського референдуму
  

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

Заступник голови
дільничної комісії з всеукраїнського референдуму
  

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

Секретар
дільничної комісії з всеукраїнського референдуму
 

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

Члени дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, присутні на засіданні:

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

 

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

____________

________________________

 

____________

________________________

____________

________________________

М. П.

____________

________________________

____________

________________________

____________

________________________

"___" ____________ 20__ року, ____ год. ____ хв.
(дата і час (година і хвилини) підписання протоколу)

Перший і другий примірники цього протоколу виявили бажання підписати присутні на засіданні дільничної комісії з всеукраїнського референдуму при підрахунку голосів учасників всеукраїнського референдуму на дільниці уповноважені особи ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою в загальнодержавному окрузі, у територіальному окрузі, офіційні спостерігачі від ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою:

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

 

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

міжнародні спостерігачі:

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

 

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

____________

________________________

 

____________

________________________

____________

________________________

 

____________

________________________

Примітки:

1. Протокол про підрахунок голосів учасників всеукраїнського референдуму на дільниці виготовляється на папері формату А4.

2. У разі проведення всеукраїнського референдуму з декількох питань по кожному з цих питань складається окремий протокол.

3. Сума чисел, зазначених у пунктах 2 (кількість невикористаних бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі) та 4 (кількість учасників всеукраїнського референдуму, які отримали бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі), повинна дорівнювати числу, зазначеному в пункті 1 (кількість бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі, отриманих дільничною комісією з всеукраїнського референдуму), тобто п. 2 + п. 4 = п. 1. У разі невідповідності цих даних дільнична комісія з всеукраїнського референдуму складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної комісії з всеукраїнського референдуму причини такого розходження (частина тринадцята статті 85 Закону).

4. Сума чисел, зазначених у пунктах 6 (кількість бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі, визнаних недійсними), 7 (кількість голосів учасників всеукраїнського референдуму, поданих на підтримку питання всеукраїнського референдуму) і 8 (кількість голосів учасників всеукраїнського референдуму, поданих проти питання всеукраїнського референдуму), повинна дорівнювати числу, зазначеному в пункті 5 (кількість учасників всеукраїнського референдуму, які взяли участь у голосуванні), тобто п. 6 + п. 7 + п. 8 = п. 5. У разі невідповідності цих даних дільнична комісія з всеукраїнського референдуму складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної комісії з всеукраїнського референдуму причини такого розходження (частина тридцять третя статті 85 Закону).

5. Забороняється заповнення протоколу про підрахунок голосів учасників всеукраїнського референдуму на дільниці олівцем, а також внесення до нього будь-яких виправлень.

6. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, які присутні на засіданні комісії з всеукраїнського референдуму.

7. Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії з всеукраїнського референдуму не має правових наслідків для дійсності протоколу.

8. Цей протокол підписується та засвідчується печаткою дільничної комісії з всеукраїнського референдуму лише після його остаточного заповнення.

9. У разі внесення окремих відомостей до цього протоколу на підставі передбачених Законом актів такі акти обов'язково додаються до першого примірника протоколу.

Опрос