Идет загрузка документа (299 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт отбора проб грунтов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.07.2013

АКТ
відбору проб ґрунтів

від "___" ____________ ____ р.

N ________

м. ___________________

Нами, _______________________________________________________________________________
                                                                             (посади, прізвища, імена, по батькові, телефони)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
в присутності представників ____________________________________________________________
                                                 (найменування суб'єктів господарювання, посади, прізвища, імена, по батькові, телефони)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
з метою ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
на виконання _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
виконано відбір проб ґрунтів
на території __________________________________________________________________________
                                            (найменування суб'єкта господарювання, відомча підпорядкованість, місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон керівника суб'єкта господарювання або землекористувача/землевласника)
____________________________________________________________________________________.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон відповідального за природоохоронну діяльність суб'єкта господарювання)

1. Відбір проб проведено відповідно до вимог _____________________________________________
                                                                                                                                    (назва нормативних документів)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Засоби вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) та допоміжне обладнання, що застосовувались при відборі проб __________________________________________________________________________
                                                             (назва ЗВТ та обладнання, заводський номер, відомості про повірку ЗВТ)
_____________________________________________________________________________________

3 Проби упаковані в ___________________________________________________________________
                                                                                                          (поліетиленові пакети тощо)

4. Паспорт проби                                                            Акт відбору проб ґрунтів від ____________ N _______________, арк. ______ (стор. ______)

Номер проби

Дата, час відбору

Місце відбору, прив'язка до місцевості

Площа земельної ділянки, м2

Площа пробної площадки, м2

Вид проби
(точкова, об'єднана)

Кількість точкових проб

Глибина відбору,
м

Маса проби,
кг

Показники, що підлягають вимірюванню

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Додаткові відомості стосовно умов відбору та відібраних проб:

5.1. Метеорологічні спостереження відбору __________________________________________________________________________________;

5.2. Інше ________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________.

До Акта відбору проб ґрунтів додаються: ____________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            (номер та назва додатка(ів))

_________________________________________________________________________________________________________________________

Акт з додатком(ами): _______________ складено на _____ арк. у _____ прим., у тому числі додаток(и) на _____ арк.
                                                 (номер додатків)

Виконавці
відбору проб

_______________________________
_______________________________
(підписи, прізвища та ініціали)

Представники

_____________________________
_____________________________
_____________________________
(найменування суб'єктів господарювання)

___________________________
___________________________
__________________________
(підписи, прізвища та ініціали)

Проби доставлені для проведення вимірювань _______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                             (дата, час)

Зауваження щодо стану проб і записів ______________________________________________________________________________________

Висновок щодо придатності проб для проведення вимірювань:

1. Придатні всі проби _____________________________________

2. Не придатні проби N ______________________________________             ____________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                            (підпис, прізвище та ініціали)

Опрос