Идет загрузка документа (299 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол измерений показателей состава и свойств грунтов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.07.2013

ПРОТОКОЛ N ________
вимірювань показників складу та властивостей ґрунтів

від "___" ____________ ____ р.

Відповідно до Акта відбору проб ґрунтів від ____________ N _________ ______________________
____________________________________________________________________________________,
                                                      (найменування підрозділу інструментально-лабораторного контролю)
атестованим на право виконання вимірювань (Свідоцтво про атестацію N ______ від ____________,
видане ______________________________________________________________________________),
                                                                                            (найменування органу з атестації)
проведено вимірювання показників складу та властивостей ґрунтів, відібраних на території ______
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________

1. Відбір проб ґрунтів проведено відповідно до чинних нормативних документів (далі - НД), перелік яких наведений в Акті відбору проб грунтів.

2. Вимірювання проведені відповідно до:

методик виконання вимірювань (далі - МВВ), допущених до використання та наведених у Переліку
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (назва, відомості про затвердження)
_____________________________________________________________________________________
(далі - Перелік). Шифри застосованих МВВ за Переліком наводяться в розділі 5 "Результати вимірювань";

МВВ, що не увійшли до Переліку: _______________________________________________________
                                                                                                                      (назва, відомості про затвердження)
_____________________________________________________________________________________

3. При вимірюванні застосовані такі основні засоби вимірювальної техніки: ____________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (назва, тип, заводський номер, відомості про повірку)

4. Нормований вміст гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) показників у розділі 5 "Результати вимірювань" наведено відповідно до:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (назва НД)

Стор. 1, всього стор. ___

5. Результати вимірювань

Номер проби

Дати відбору та вимірювання

Місце відбору, прив'язка до місцевості

Площа земельної ділянки,
м2

Глибина відбору,
м

Показник

Відомості про МВВ (шифр та похибка вимірювання*,
Р = 0,95)

назва

позначення одиниці вимірювання

результат вимірювання

нормований вміст

ГДК

фоновий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Позначення та назва похибки вимірювання.

Начальник підрозділу

______________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

 

Виконавці

______________________________________
______________________________________
(посади, підписи, прізвища та ініціали)

Опрос