Идет загрузка документа (299 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт отбора проб вод

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.07.2013

АКТ
відбору проб вод

від "___" ____________ ____ р.

N ________

м. ___________________

Нами, _______________________________________________________________________________
                                                                           (посади, прізвища, імена, по батькові, телефони)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
в присутності представника _____________________________________________________________
                                                                 (найменування суб'єкта господарювання, посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
з метою ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
на виконання _________________________________________________________________________
виконано відбір проб зворотних вод ______________________________________________________
                                                              (найменування суб'єкта господарювання, відомча підпорядкованість, місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон керівника суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон відповідального за природоохоронну діяльність суб'єкта господарювання)
та поверхневих вод ____________________________________________________________________
                                                                                                                 (назва водного об'єкта)

1. Відбір проб проведено відповідно до вимог чинних нормативних документів (далі - НД): _____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (назва НД)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Процедури щодо зберігання та поводження з пробами проведено відповідно до вимог
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (назва НД)
_____________________________________________________________________________________

2. Засоби вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) та допоміжне обладнання, що застосовувались при відборі проб __________________________________________________________________________
                                                               (назва ЗВТ та обладнання, заводський номер, відомості про повірку ЗВТ)
_____________________________________________________________________________________

3. Паспорт проби

Акт відбору проб вод від ____________ N _________, арк. _____ (стор. _____)

Дата, час відбору

Номер проби

Точка і місце відбору (прив'язка до місцевості);
глибина відбору, м

Вид проби:
разова, об'єднана
(усереднена)

Загальний об'єм проби,
дм3

Показники, що підлягають вимірюванню

Посудина для проби

Показники, що визначались на місці

Відомості про попередню обробку проби

номер,
тип

об'єм,
дм3

температура
t, °C

водневий показник,
од. pH

розчинений кисень,
мг/дм3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Додаткові відомості стосовно умов відбору та відібраних проб:

4.1. Метеорологічні спостереження відбору __________________________________________________________________________________;

4.2. Інше ________________________________________________________________________________________________________________.

До Акта відбору проб вод додаються: ________________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                        (номер та назва додатка(ів))
_________________________________________________________________________________________________________________________

Акт з додатком(ами): ______________ складено на _____ арк. у _____ прим., у тому числі додаток(и) на _____ арк.
                                                    (номер додатків)

Виконавці
відбору проб

_______________________________________
_______________________________________
(підписи, прізвища та ініціали)

Представник
суб'єкта господарювання

 
____________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

Проби доставлені для проведення вимірювань ________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                 (дата, час)

Зауваження щодо стану проб і записів _______________________________________________________________________________________

Висновок щодо придатності проб для проведення вимірювань:

1. Придатні всі проби _____________________________________

2. Не придатні проби N ______________________________________           _______________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                          (підпис, прізвище та ініціали)

Опрос