Идет загрузка документа (299 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол определения острой токсичности вод

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.07.2013

ПРОТОКОЛ N ________
визначення гострої токсичності вод

від "___" ____________ ____ р.

Відповідно до Акта відбору проб вод від ____________ N ________ ___________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                    (найменування підрозділу інструментально-лабораторного контролю)
атестованим на право виконання вимірювань (Свідоцтво про атестацію N ______ від ____________,
видане ______________________________________________________________________________),
                                                                                         (найменування органу з атестації)
проведено визначення гострої токсичності у пробах зворотних вод
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (назва водного об'єкта)

1. Відбір проб вод проведено відповідно до чинних нормативних документів (далі - НД), перелік яких наведений в Акті відбору проб вод.

2. Визначення гострої токсичності проведено відповідно до:

методик виконання вимірювань (далі - МВВ), допущених до використання та наведених у Переліку
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (назва, відомості про затвердження)
(далі - Перелік). Шифри застосованих МВВ за Переліком наводяться в розділі 5 "Результати вимірювань";

МВВ, що не увійшли до Переліку: _______________________________________________________
                                                                                                                   (назва, відомості про затвердження)

3. Оцінка якості зворотних вод за класом і ступенем токсичності проведена відповідно до
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (назва НД)
_____________________________________________________________________________________

4. Нормовані значення показників (клас та ступінь токсичності) наведені у "Гранично допустимому скиді (ГДС) речовин у водний об'єкт із зворотними водами підприємства", регламенті тощо, затвердженому
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (назва установи, дата)
_____________________________________________________________________________________

Стор. 1, всього стор. ___

5. Результати визначень

Дати відбору та визначення

Номер проби

Точка і місце відбору
(прив'язка до місцевості)

Показник

Відомості про МВВ

за актом відбору

реєстраційний

назва

результат визначення

нормоване значення

шифр/назва

похибка визначення,
d, (D)*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* d - позначення характеристики відносної похибки, (D) - позначення характеристики абсолютної похибки.

Начальник підрозділу

______________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

 

Виконавці

______________________________________
______________________________________
(посади, підписи, прізвища та ініціали)

 

Стор. ___, всього стор. ____

Опрос