Идет загрузка документа (299 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол измерений показателей состава и свойств вод

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.07.2013

ПРОТОКОЛ N _______
вимірювань показників складу та властивостей вод

від "___" ____________ ____ р.

Відповідно до Акта відбору проб вод від ______________ N ________ ________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                            (найменування підрозділу інструментально-лабораторного контролю)
атестованим на право виконання вимірювань (Свідоцтво про атестацію N _____ від ____________,
видане ______________________________________________________________________________),
                                                                                      (найменування органу з атестації)
проведено вимірювання показників складу та властивостей зворотних вод _____________________
_____________________________________________________________________________________
                                                           (найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
та/або поверхневих вод _________________________________________________________________
                                                                                                                       (назва водного об'єкта)

1. Відбір проб вод проведено відповідно до чинних нормативних документів (далі - НД), перелік яких наведений в Акті відбору проб вод.

2. Вимірювання проведені відповідно до:

методик виконання вимірювань (далі - МВВ), допущених до використання та наведених у Переліку
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (назва, відомості про затвердження)
(далі - Перелік). Шифри застосованих МВВ за Переліком наводяться в розділі 5 "Результати вимірювань";

МВВ, що не увійшли до Переліку: _______________________________________________________
                                                                                                                     (назва, відомості про затвердження)

3. При вимірюванні застосовані такі основні засоби вимірювальної техніки: ____________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (назва, тип, заводський номер, відомості про повірку)

4. Назва документа, який регламентує нормовані значення вмісту показників, що наведені в розділі 5.

4.1. Поверхневі води - гранично допустима концентрація (далі - ГДК) за:

4.1.1. ________________________________________________________________________________;
                                                                                                            (назва НД)

4.1.2. ________________________________________________________________________________.
                                                                                                             (назва НД)

4.2. Зворотні води - допустима концентрація СД, наведена в "Гранично допустимому скиді (ГДС) речовин у водний об'єкт із зворотними водами підприємства", регламенті тощо, затвердженому
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (назва установи, дата)

4.3. Підземні води (із спостережувальних свердловин) - допустима концентрація СД

_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (назва документа)

Стор. 1, всього стор. ____

5. Результати вимірювань

Дати відбору та вимірювання

Номер проби

Точка і місце відбору (прив'язка до місцевості)

Показник

Відомості про МВВ

за актом відбору

реєстраційний

назва

позначення одиниці вимірювання

результат вимірювання

нормоване значення

шифр

похибка вимірювання,
d, (D)*,

Р = 0,95

ГДК

СД

СД

за 4.1.1

за 4.1.2

за 4.2

за 4.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* d - позначення характеристики відносної похибки, (D) - позначення характеристики абсолютної похибки.

Начальник підрозділу

______________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

 

Виконавці

______________________________________
______________________________________
(посади, підписи, прізвища та ініціали)

 

Стор. ___, всього стор. ____

Опрос