Идет загрузка документа (299 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол измерений содержания экологических показателей нефтепродуктов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.07.2013

ПРОТОКОЛ N _______
вимірювань вмісту екологічних показників нафтопродуктів

від "___" ____________ 20__ р.

Відповідно до Акта відбору проб нафтопродуктів, які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі від ____________ N _______ ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                      (найменування підрозділу інструментально-лабораторного контролю)
атестованим на право виконання вимірювань (Свідоцтво про атестацію N ______ від ____________,
видане ______________________________________________________________________________),
                                                                                            (найменування органу з атестації)
проведено вимірювання вмісту екологічних показників нафтопродуктів у пробах, відібраних
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (ким; посилання на акт відбору проб)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження)

_____________________________________________________________________________________

1. Вимірювання проведені відповідно до вимог чинних нормативних документів (далі - НД):
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (назва НД)
_____________________________________________________________________________________

2. При вимірюванні застосовані такі основні засоби вимірювальної техніки (далі - ЗВТ):
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (назва, тип, заводський номер, відомості про повірку)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Назва документа, що регламентує значення нормативів екологічних показників, що наведені в розділі 4:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Стор. 1, всього стор. __

4. Результати вимірювань

Дата відбору проб

Номер

Дата проведення вимірювань

Назва та тип нафтопродукту

Показник

Відомості про МВВ

акта відбору проб

проби

назва

позначення одиниці вимірювання

результат вимірювання

нормоване значення

позначення

похибка вимірювання d, (D)*

за актом відбору

реєстра-
ційний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* d - позначення характеристик відносної похибки та D - позначення характеристик абсолютної похибки при довірчій ймовірності Р = 0,95.

Начальник підрозділу

_________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

 

Виконавці

_________________________________________________
(посади, підписи, прізвища та ініціали)

 

Стор. ___, всього стор. ___

Опрос