Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Постановление о закрытии дела об административном правонарушении

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.07.2013

Постанова
про закриття справи про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року

N _____________

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті
_____________________________________________________________________________________
(найменування територіального органу,
_____________________________________________________________________________________
місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
телефон, факс)

Я, ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка виносить постанову)
розглянувши протокол про адміністративне правопорушення від "___" ____________ 20__ року серії _______ N ____________ відносно
гр. ___________________________________________________________________________________
               прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, дата та місце народження, місце роботи, посада, серія та номер
______________________________________________________________________________________
                   паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та найменування органу, який його видав, ______________________________________________________________________________________
                реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які ______________________________________________________________________________________
                       через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
______________________________________________________________________________________
                     платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                              відмітку у паспорті))

ВСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
(викласти суть та обставини правопорушення, встановлені при розгляді справи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

На підставі викладеного і керуючись статтями 229, 247, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВИВ:

1. Закрити справу про вчинення адміністративного правопорушення стосовно 
гр. ___________________________________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої винесено постанову)
у зв'язку з тим, що ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                  (зазначити підстави)

2. Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення в порядку, передбаченому статтями 288 і 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Підпис уповноваженої посадової особи, яка винесла постанову ________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

                         М. П.

Копію цієї постанови отримано "___" ____________ 20__ року
______________________________________________________________________________________
                                       (підпис, прізвище та ініціали особи або відмітка про надіслання постанови поштою)

Опрос