Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Постановление о наложении административного взыскания

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.07.2013

Постанова
про накладення адміністративного стягнення

"___" ____________ 20__ року

N _____________

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті
_____________________________________________________________________________________
(найменування територіального органу, _____________________________________________________________________________________
місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
телефон, факс)

Я, ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка виносить постанову)
розглянувши протокол про адміністративне правопорушення від "___" ____________ 20__ року серії _______ N ____________ відносно
гр. __________________________________________________________________________________
          прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, дата та місце народження, місце роботи, посада, серія та номер
_____________________________________________________________________________________
               паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та найменування органу, який його видав,
_____________________________________________________________________________________
             реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які _____________________________________________________________________________________
                  через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
_____________________________________________________________________________________
              платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                  відмітку у паспорті))

ВСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
(викласти суть та обставини правопорушення, встановлені при розгляді справи, які порушення
_____________________________________________________________________________________
нормативно-правових актів встановлені під час розгляду справи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

На підставі викладеного і керуючись статтею 229 та частиною _______ статті __________ Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати гр. __________________________________________________________________________
                                             (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
винним(ою) у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною ____________ статті ___________ Кодексу про адміністративні правопорушення, та накласти на нього (неї) штраф у розмірі _______________________________________________________________________________
                                                                                               (сума словами)

2. Зазначені кошти сплатити на рахунок: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (номер банківського рахунка, МФО)

3. На підставі частини другої статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення у разі несплати ______________________________________________________________________ штрафу
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові правопорушника)
у строк, установлений частиною першою статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у порядку примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу у сумі ___________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                     (сума штрафу зазначається цифрами та словами в дужках)

4. Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення в порядку, передбаченому статтями 288 і 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

5. Постанова набрала законної сили "___" ____________ 20__ року та підлягає пред'явленню до виконання протягом трьох місяців з дня винесення.

Підпис уповноваженої посадової особи, яка винесла постанову _______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

                                       М. П.

Копію цієї постанови отримано "___" ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
                                 (підпис, прізвище та ініціали особи або відмітка про надіслання постанови поштою)

Опрос